23/09/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc kỳ 1
採蓮曲其一

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:53

 

Nguyên tác

吳姬越艷楚王妃﹐
爭弄蓮舟水濕衣。
來時浦口花迎入﹐
採罷江頭月送歸。

Phiên âm

Ngô cơ, Việt diễm, Sở vương phi,
Tranh lộng liên chu, thuỷ thấp y.
Lai thì phố khẩu, hoa nghinh nhập,
Thái bãi giang đầu, nguyệt tống quy.

Dịch nghĩa

Những người đẹp Ngô, Việt, những vương phi nước Sở,
Đùa giỡn trên chiếc thuyền hái sen, nước bắn ướt cả áo.
Khi đến, bên cửa bến có bóng hoa chào đón,
Khi hái xong, ở đầu sông có ánh trăng đưa tiễn về.

Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Ngô kiều Việt diễm Sở sang chưa
Ướt áo thuyền sen mải giỡn đùa
Ghé qua cửa bến mùi hoa đón
Nghỉ hái đầu sông bóng nguyệt đưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Thái liên khúc kỳ 1