28/11/2022 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt nữ từ kỳ 3
越女詞其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 12:28

 

Nguyên tác

耶溪採蓮女,
見客棹歌回。
笑入荷花去,
佯羞不出來。

Phiên âm

Da khê[1] thái liên nữ,
Kiến khách trạo ca hồi.
Tiếu nhập hà hoa khứ,
Dương tu bất xuất lai.

Dịch nghĩa

Cô gái hái sen ở khe suối Nhược Da,
Thấy khách, vừa hát vừa chèo thuyền quay về.
Cười nói chui vào trong hoa đi mất,
Xấu hổ không ra nữa.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hái sen, gái khe Da
Thấy khách quay thuyền ca
Cười lánh sau sen nấp
Thẹn thùng chẳng lộ ra
Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
[1] Tức Nhược Da khê, nay ở phía nam huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Xưa Tây Thi từng giặt lụa ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Việt nữ từ kỳ 3