Lao Lao đình tại Kim Lăng
Nơi đây là chốn tiễn bằng hữu đi
Bên đường cỏ mọc xanh rì
Người xưa lưu luyến bởi vì xa nhau
Về đông tình bất tận trôi
Gió hiu hắt thổi nhuốm sầu bạch dương
Khi tôi mới bước lên thuyền
Tuy vui nhưng đã vấn vương tâm tình
Sương bay theo tiếng thơ ngâm
Bến xưa Ngưu Chử vọng âm như còn
Nào đâu Tạ Thượng, Viên Hoằng ?
Tiếng ai như muốn lay trăng thu tàn
Đêm nay một bóng trên thuyền
Mộng dài theo giấc cô miên nhập về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.