勞勞亭

天下傷心處,
勞勞送客亭。
春風知別苦,
不遣柳條青。

 

Lao Lao đình

Thiên hạ thương tâm xứ,
Lao Lao tống khách đình.
Xuân phong tri biệt khổ,
Bất khiển liễu điều thanh.

 

Dịch nghĩa

Đây là nơi thương tâm trong chốn nhân gian,
Tiễn khách ở đình Lao Lao.
Gió xuân như) biết nỗi khổ biệt ly,
Nên không khiến nhành liễu có màu xanh.


(Năm 748)

Đình Lao Lao ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Người đời đau khổ dường bao,
Là nơi tiễn khách Lao Lao đình này.
Gió xuân như cũng thấu hay,
Không cho cành liễu điểm đầy xanh non.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cõi thế nơi nào thấm thía đau
Chính nơi đình tiễn khách Lao Lao
Gió Xuân thấu rõ tình ly biệt
Chẳng muốn xanh tươi liễu thắm màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thế gian có cõi lòng đau
Là nơi đình tiễn khách sầu Lao Lao
Nỗi buồn xuân rõ xiết bao
Nên xuân chẳng khiến liễu Lao xanh màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Laonongthoicom.net

Nhân gian sầu bể khổ
Tiễn khách Lao Lao đình
Gió xuân như thấu hiểu
Chẳng cho liễu non xinh

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Đất trời thương tâm biết mấy
Tiễn bạn Lao Lao đình này
Gió xuân cũng biết buồn đấy
Chẳng cho nhành liễu xanh cây.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Các Bản dịch thật không thoát nghĩa gốc...

Bản dich nghĩa Moon xin mạn phép đăng:

Dưới trời(Trần Gian) là nơi đầy thương tâm
(Hoặc:thương tâm là chốn đây)
Tiễn bạn(người đi)nơi Lao Lao Đình
Gió Xuân như biếtchia ly mang sầu khổ
(nên)không cho nhành(cây) Liễu xanh cây


Bản dịch này có phần thoáng hơn mà lại thoát hơn...mong những ai yêu Thơ Lý Bạch đóng góp bản dịch sát nhất
Hoa trong gương
Trăng dưới nước
Sống mấy nhiêu năm
Trăng Rằm ngắm độ mấy lần
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Dưới trời đau khổ nhất,
Tiễn chốn Lao Lao đình.
Gió xuân thấu lỗi biệt,
Chẳng cho xanh liễu cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Trần gian nơi chốn đoạn trường
Lao Lao đình ấy chia đường ra đi.
Gió xuân cũng biết phân ly
Chẳng cho liễu rũ xanh rì nhành non.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Đất trời đau khổ dường bao
Là nơi tiễn khách ở Lao Lao đình
Gió xuân như thấu hiểu tình
Không cho cành liễu tự mình xanh cây

Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong tranh được mấy người
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Nơi đây đau khổ bao người
Đình Lao Lao khách ngậm ngùi tiễn nhau
Gió xuân cảm nỗi sầu đau
Không cho cây liễu đượm màu xanh tươi

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối