23/05/2024 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lao Lao đình ca
勞勞亭歌

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 14:57

 

Nguyên tác

金陵勞勞送客堂。
蔓草離離生道旁。
古情不盡東流水。
此地悲風愁白楊。
我乘素舸同康樂。
朗詠清川飛夜霜。
昔聞牛渚吟五章。
今來何謝袁家郎。
苦竹寒聲動秋月。
獨宿空帘歸夢長。

Phiên âm

Kim Lăng lao lao tống khách đường,
Man thảo ly ly sinh đạo bàng.
Cổ tình bất tận đông lưu thuỷ,
Thử địa bi phong sầu bạch dương.
Ngã thừa tố khả đồng khang lạc,
Lãng vịnh Thanh Xuyên phi dạ sương.
Tích văn Ngưu Chử ngâm ngũ chương,
Kim lai hà Tạ Viên gia lang.
Khổ trúc hàn thanh động thu nguyệt,
Độc túc không liêm quy mộng trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lao Lao đình tại Kim Lăng
Nơi đây là chốn tiễn bằng hữu đi
Bên đường cỏ mọc xanh rì
Người xưa lưu luyến bởi vì xa nhau
Về đông tình bất tận trôi
Gió hiu hắt thổi nhuốm sầu bạch dương
Khi tôi mới bước lên thuyền
Tuy vui nhưng đã vấn vương tâm tình
Sương bay theo tiếng thơ ngâm
Bến xưa Ngưu Chử vọng âm như còn
Nào đâu Tạ Thượng, Viên Hoằng ?
Tiếng ai như muốn lay trăng thu tàn
Đêm nay một bóng trên thuyền
Mộng dài theo giấc cô miên nhập về.
(Năm 749)

Nguyên chú: “Tại Giang Ninh huyện nam thập ngũ lý - cổ tống biệt chi sở” 在江寧縣南十五里-古送別之所 (15 dặm phía nam huyện Giang Ninh - nơi người xưa tiễn nhau đi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lao Lao đình ca