15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/01/2007 18:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/01/2007 18:11

幽州胡馬客歌

幽州胡馬客,
綠眼虎皮冠。
笑拂兩枝箭,
萬人不可干。
彎弓若轉月,
白雁落雲端。
雙雙掉鞭行,
遊獵向樓蘭。
出門不顧後,
報國死何難。
天驕五單于,
狼戾好凶殘。
牛馬散北海,
割鮮若虎餐。
雖居燕支山,
不道朔雪寒。
婦女馬上笑,
顏如赬玉盤。
翻飛射鳥獸,
花月醉雕鞍。
旄頭四光芒,
爭戰若蜂攢。
白刃灑赤血,
流沙為之舟。
名將古誰是,
疲兵良可歎。
何時天狼滅,
父子得閒安。

 

U Châu Hồ mã khách ca

U Châu Hồ mã khách,
Lục nhãn hổ bì quan.
Tiếu phất lưỡng chỉ tiễn,
Vạn nhân bất khả can.
Loan cung nhược chuyển nguyệt,
Bạch nhạn lạc vân đoan.
Song song điệu tiên hành,
Du lạp hướng Lâu Lan.
Xuất môn bất cố hậu,
Báo quốc tử hà nan.
Thiên kiêu Ngũ Thiền Vu,
Lang lệ hiếu hung tàn.
Ngưu mã tán Bắc Hải,
Cát tiên nhược hổ xan.
Tuy cư Yên Chi sơn,
Bất đạo sóc tuyết hàn.
Phụ nữ mã thượng tiếu,
Nhan như xích ngọc bàn.
Phiên phi xạ điểu thú,
Hoa nguyệt tuý điêu an.
Mao đầu tứ quang mang,
Tranh chiến nhược phong toàn.
Bạch nhận sái xích huyết,
Lưu sa vi chi đan.
Danh tướng cổ thuỳ thị,
Bì binh lương khả thán.
Hà thời Thiên Lang diệt,
Phụ tử đắc an nhàn.

 

Dịch nghĩa

Khách cưỡi ngựa Hồ đất U Châu
Mắt xanh đội mũ da hổ
Cười phóng hai mũi tên
Vạn người khó xâm phạm
Vành cung kéo cong như mặt trăng
Nhạn trắng bắn rớt ở đầu mây
Song song vung roi phóng ngựa
Đi săn bắn tận Lâu Lan
Ra khỏi nhà không nhìn lại
Đền ơn nước chết chẳng khó
Giặc trời 5 Thiền Vu
Ngang ngược lẫn hung tàn
Trâu ngựa thả biển bắc
Thịt tươi cắt ăn như cọp
Tuy ở núi Yên Chi
Nhưng không nói tuyết lạnh phương bắc
Phụ nữ cười trên lưng ngựa
Má đỏ như mâm ngọc
Nghiêng mình bắn chim thú
Trăng hoa cũng say sưa với vẽ đẹp của yên ngựa chạm trổ
Sao Mao chiếu ánh sáng xuống cỏ
Đánh nhau như bầy ong
Dao trắng vãi đầy máu đỏ
Cát trôi hồng như đan chu
Danh tướng chính là người xưa
Thấy binh mệt thì buồn than
Khi nào diệt hết lang sói
Cha con sẽ bình yên thong dong.


(Năm 752)

U Châu: vùng đất Yên, phía bắc giáp Hung Nô, nay thuộc tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kỵ sĩ đất U Châu
Mắt xanh mũ da hổ
Nhẹ phóng hai mũi tên
Người người khó xâm phạm
Cung kéo như vành trăng
Bắn, đầu mây nhạn rớt
Rồi vung roi phóng ngựa
Săn người tận Lâu Lan
Một đi không trở lại
Lấy chết báo quốc ân
5 Thiền Vu giặc nước
Ngang ngược lẫn hung tàn
Ngưu mã thả biển bắc
Ăn thịt tươi như cọp
Tuy ở núi Yên Chi
Không hề sợ tuyết lạnh
Nữ nhân cười trên ngựa
Má đỏ như ngọc hồng
Nghiêng người bắn điểu thú
Trăng hoa thích yên ngựa
Sao Mao chiếu cỏ dày
Tranh chiến dữ như ong
Dao nhọn nhỏ đầy máu
Cát trôi nhuộm sắc hồng
Người xưa ai danh tướng
Buồn vì quân lính mệt
Khi lang sói diệt hết
Cha con sẽ an nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa Hồ ở U châu khách cưỡi
Mắt màu xanh, đầu đội mũ da
Hai tên cười bắn buông ra
Muôn người không thể vượt qua được rồi
Giương cung mắt săm soi theo dõi
Nhạn cuối mây không khỏi bị rơi
Quất roi cho ngựa sóng đôi
Đi săn thú ở cuối đồi Lâu Lan
Ra khỏi cửa đầu không quay lại
Vì nước nhà xem nhẹ mạng vong
Thiền Vu năm chuá kiêu hùng
Thảy đều hung ác, như lang bạo tàn
Trâu ngựa thả nuôi gần Bắc Hải
Mổ ăn tươi nuốt tái như beo
Núi Yên Chi sống trong lều
Mà không sợ tuyết lạnh nhiều đang rơi
Phụ nữ ngồi tươi cười trên ngựa
Mặt tròn như mâm ngọc sắc hồng
Như bay đuổi bắn thú đồng
Lá hoa say đắm yên lồng ánh trăng
Cờ mao bốn phía cùng loé sáng
Như bầy ong đâm chém tan hoang
Máu đào đao trắng đẫm loang
Nhuộm hồng nguyên dải cát vàng giao tranh
Là danh tướng ai không than thở
Thấy binh mình gian khổ, nhọc nhằn
Bao giờ lang sói diệt tan
Cha con mới được an nhàn thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Khách U Châu ruổi ngựa,
Nón da hổ, mắt xanh.
Miệng cười, tên phát lẹ
Vạn người không dám tranh.
Cung căng theo ánh mắt,
Nhạn trắng lìa mây nhanh.
Nối nhịp cùng roi ngựa
Đi săn hướng Lâu Lan.
Một đi không ngoảnh lại,
Nợ nước chết cũng đành.
Hung nô chia năm vua,
Người như sói, bạo hành.
Bắc Hải dìm trâu, ngựa
Ăn sống giống cọp tranh.
Núi Yên Chi sinh sống
Chẳng sợ tuyết bao quanh.
Nữ nhân cười trên ngựa,
Mặt ngọc rạng nét xinh.
Cưỡi ngựa bắn dã thú,
Trên yên say trăng mành.
Sao Mão chớp bốn phía,
Giặc như ong, chiến tranh!
Đao sáng nhoè máu đỏ,
Cát trôi màu chu sa.
Xưa nay ai danh tướng?
Binh nhọc tự than mình.
Giặc thù bao giờ hết?
Cha, con được yên lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời