Dưới đây là các bài dịch của Ngao_0p. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tương Dương ca (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Tây Hiện Sơn vầng dương đương lặn
Ngã, bám hoa chẳng đặng còn mê.
Tương Dương trẻ vổ tay hề,
Ngăn đường hát "Bạch Đồng Đê" reo hò.
Lại có kẻ tò mò muốn biết,
Ra lão già nét bét hèm say.
Thìa lô từ, chén vẹt bay,
Tính ba vạn sáu ngàn ngày: trăm năm.
Một ngày nốc ba trăm chén rượu
Hán Thuỷ xanh, xa ngỡ vịt bầu
Bồ đào, rượu mới như nhau,
Nước sông kia cũng nhuộm màu rượu Xuân.
Đài ăn nhậu dựng tầng theo luỹ
Đổi vợ xinh, thoả ý ngựa hay.
Trên yên say hát "Lạc mai"
Xe bên giắt rượu miệt mài nhâm nhi
Sáo rồng đâu, giục đi sênh phượng,
Chó vàng than chi ngượng Hàm Dương
Trăng thanh sao chẳng chén vàng?
Còn ai có thấy miên man quang thiều.
Như Dương Công, Tấn triều bia dựng
Rêu đài xanh phủ cứng đầu rùa
Lệ còn đâu nữa cay chua
Lòng nào thương tiếc những mùa đã qua.
Trăng với gió ai đà mua vậy
Núi Ngọc Sơn ai đẩy như đùa.
Thìa Tiêu châu, lực sĩ khua
Tử, sanh Lý Bạch hơn thua quyết cùng.
Đỉnh Vu Sơn trập trùng trông ngóng
Chốn mây mưa đâu bóng Tương Vương?
Về đông sông chảy dặm trường,
Đêm nghe tiếng vượn bi thương bên trời.

Ảnh đại diện

U Châu Hồ mã khách ca (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Khách U Châu ruổi ngựa,
Nón da hổ, mắt xanh.
Miệng cười, tên phát lẹ
Vạn người không dám tranh.
Cung căng theo ánh mắt,
Nhạn trắng lìa mây nhanh.
Nối nhịp cùng roi ngựa
Đi săn hướng Lâu Lan.
Một đi không ngoảnh lại,
Nợ nước chết cũng đành.
Hung nô chia năm vua,
Người như sói, bạo hành.
Bắc Hải dìm trâu, ngựa
Ăn sống giống cọp tranh.
Núi Yên Chi sinh sống
Chẳng sợ tuyết bao quanh.
Nữ nhân cười trên ngựa,
Mặt ngọc rạng nét xinh.
Cưỡi ngựa bắn dã thú,
Trên yên say trăng mành.
Sao Mão chớp bốn phía,
Giặc như ong, chiến tranh!
Đao sáng nhoè máu đỏ,
Cát trôi màu chu sa.
Xưa nay ai danh tướng?
Binh nhọc tự than mình.
Giặc thù bao giờ hết?
Cha, con được yên lành.

Ảnh đại diện

Tương phùng hành (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Ngựa ngũ hoa sớm cưỡi
Vào kinh rời Ngân đài.
Nhà ai cô gái đẹp,
Xe mây, rèm châu lay.
Cuốn roi, xa chỉ đến.
Cương ngọc gần chậm quay.
Ngựa song song, thăm hỏi,
Ngỡ tiên nữ rời mây.
Cửa rèm xanh đến gấp,
Lời ca hoà rượu cay.
Chén xinh bóng quạt rợp,
Tựa gặp trăng trong mây.
Gặp nhau không gần được
Biết đừng gặp mà hay!
Gặp nhau tình sâu nặng
Lời nào hết lòng đây!
Phòng không sao phải giữ?
Chăn gấm sầu giấc dài.
Chăn gấm hay màn lưới,
Giờ quất quít đẹp thay.
Gió xuân thật lãng đãng
Mưa chiều lại chậm rơi.
Ba chim xanh, ước có,
Báo nỗi nhớ đong đầy.
Cảnh vật không chìu người,
Tóc thành tơ phút giây.
Tuổi xuân tình yêu vuột
Đau lòng giục ngựa bay.
Niềm riêng nàng chậm tiến,
Vì lệnh, hẹn có ngày!

Ảnh đại diện

Tảo nhạn (Đỗ Mục): Bản dịch của Ngao_0p

Kim Hà tháng tám địch sang xâm,
Tản mác mây bay nỗi oán căm;
Tiên Chưởng trăng soi sầu lẻ bóng,
Trường Môn đèn hắt não thanh âm.
Có hay giặc dữ đang cuồng phá?
Sao đợi ngày xuân sẽ viếng thăm.
Chớ nghĩ Tiêu Tương người vắng hết
Sông tràn cỏ ngập đài rêu thâm.

Ảnh đại diện

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Nhiều nước cùng thời, thói giống nhau,
Cẩm Giang sao ngại nước vào ao?
Trời trăng có lúc nhường gương đá,
Thân cận mày ngài rạng nét cao.

Ảnh đại diện

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 10 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Kiếm Các hiểm ải bắc Thục môn,
Thượng hoàng quay ngựa lướt mây dồn.
Trường An, thiếu đế xây cung điện,
Nhật nguyệt đôi vòng chiếu càn khôn.

Ảnh đại diện

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Nước biếc trời xanh chẳng bụi trần
Nắng hòa gió hợp vượt Tam Tần.
Khói hoa vạn nước theo xe chúa,
Sông Cẩm, trời Tây rạng sắc xuân.

Ảnh đại diện

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 08 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Tần thông đường Thục dựng trâu vàng,
Sông Hán khai dòng nước chảy ngang.
Thiên tử tuần hành ghi thánh tích,
Gấm thành, châu của đế vương sang.

Ảnh đại diện

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Sông Cẩm xuôi đông dệt gấm thành,
Tinh Kiều, Bắc Đẩu cũng sao xanh.
Bốn biển một lòng chầu Thánh chúa
Nga My, tiên đứng đợi sân đình.

Ảnh đại diện

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 03 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngao_0p

Trống nổi thùng thùng náo Vũ Xương,
Cờ mây phấp phới vượt Tầm Dương.
Chồi non đâu ẩn Tam Ngô đẹp,
Năm sắc xa trông dưới ánh xuân.

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối