27/09/2023 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U Châu Hồ mã khách ca
幽州胡馬客歌

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/01/2007 18:08

 

Nguyên tác

幽州胡馬客,
綠眼虎皮冠。
笑拂兩枝箭,
萬人不可干。
彎弓若轉月,
白雁落雲端。
雙雙掉鞭行,
遊獵向樓蘭。
出門不顧後,
報國死何難。
天驕五單于,
狼戾好凶殘。
牛馬散北海,
割鮮若虎餐。
雖居燕支山,
不道朔雪寒。
婦女馬上笑,
顏如赬玉盤。
翻飛射鳥獸,
花月醉雕鞍。
旄頭四光芒,
爭戰若蜂攢。
白刃灑赤血,
流沙為之舟。
名將古誰是,
疲兵良可歎。
何時天狼滅,
父子得閒安。

Phiên âm

U Châu Hồ mã khách,
Lục nhãn hổ bì quan.
Tiếu phất lưỡng chỉ tiễn,
Vạn nhân bất khả can.
Loan cung nhược chuyển nguyệt,
Bạch nhạn lạc vân đoan.
Song song điệu tiên hành,
Du lạp hướng Lâu Lan[1].
Xuất môn bất cố hậu,
Báo quốc tử hà nan.
Thiên kiêu Ngũ Thiền Vu[2],
Lang lệ hiếu hung tàn.
Ngưu mã tán Bắc Hải,
Cát tiên nhược hổ xan.
Tuy cư Yên Chi sơn,
Bất đạo sóc tuyết hàn.
Phụ nữ mã thượng tiếu,
Nhan như xích ngọc bàn.
Phiên phi xạ điểu thú,
Hoa nguyệt tuý điêu an.
Mao đầu[3] tứ quang mang,
Tranh chiến nhược phong toàn.
Bạch nhận sái xích huyết,
Lưu sa vi chi đan.
Danh tướng cổ thuỳ thị,
Bì binh lương khả thán.
Hà thời Thiên Lang diệt,
Phụ tử đắc an nhàn.

Dịch nghĩa

Khách cưỡi ngựa Hồ đất U Châu
Mắt xanh đội mũ da hổ
Cười phóng hai mũi tên
Vạn người khó xâm phạm
Vành cung kéo cong như mặt trăng
Nhạn trắng bắn rớt ở đầu mây
Song song vung roi phóng ngựa
Đi săn bắn tận Lâu Lan
Ra khỏi nhà không nhìn lại
Đền ơn nước chết chẳng khó
Giặc trời 5 Thiền Vu
Ngang ngược lẫn hung tàn
Trâu ngựa thả biển bắc
Thịt tươi cắt ăn như cọp
Tuy ở núi Yên Chi
Nhưng không nói tuyết lạnh phương bắc
Phụ nữ cười trên lưng ngựa
Má đỏ như mâm ngọc
Nghiêng mình bắn chim thú
Trăng hoa cũng say sưa với vẽ đẹp của yên ngựa chạm trổ
Sao Mao chiếu ánh sáng xuống cỏ
Đánh nhau như bầy ong
Dao trắng vãi đầy máu đỏ
Cát trôi hồng như đan chu
Danh tướng chính là người xưa
Thấy binh mệt thì buồn than
Khi nào diệt hết lang sói
Cha con sẽ bình yên thong dong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kỵ sĩ đất U Châu
Mắt xanh mũ da hổ
Nhẹ phóng hai mũi tên
Người người khó xâm phạm
Cung kéo như vành trăng
Bắn, đầu mây nhạn rớt
Rồi vung roi phóng ngựa
Săn người tận Lâu Lan
Một đi không trở lại
Lấy chết báo quốc ân
5 Thiền Vu giặc nước
Ngang ngược lẫn hung tàn
Ngưu mã thả biển bắc
Ăn thịt tươi như cọp
Tuy ở núi Yên Chi
Không hề sợ tuyết lạnh
Nữ nhân cười trên ngựa
Má đỏ như ngọc hồng
Nghiêng người bắn điểu thú
Trăng hoa thích yên ngựa
Sao Mao chiếu cỏ dày
Tranh chiến dữ như ong
Dao nhọn nhỏ đầy máu
Cát trôi nhuộm sắc hồng
Người xưa ai danh tướng
Buồn vì quân lính mệt
Khi lang sói diệt hết
Cha con sẽ an nhàn.
(Năm 752)

U Châu: vùng đất Yên, phía bắc giáp Hung Nô, nay thuộc tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh.

[1] Vùng đất Lâu Lan, một nước nhỏ nay đã bị tiêu diệt, nằm gần hồ Lop Nor giữa tỉnh Thanh Hải và Tân Cương. Chinh phụ ngâm khúc: "Săn Lâu Lan rằng theo Giới Tử".
[2] Vua Hung Nô.
[3] Sao Mão, một trong nhị thập bát tú, ứng phương với người Hồ. Theo kinh nghiệm người Tàu, mỗi khi người Hung Nô động binh thì sao Mão lại loé lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » U Châu Hồ mã khách ca