戲贈杜甫

飯顆山頭逢杜甫,
頭戴笠子日卓午。
借問別來太瘦生,
總為從前作詩苦。

 

Hí tặng Đỗ Phủ

Phạn Khoả sơn đầu phùng Đỗ Phủ,
Đầu đới lạp tử nhật trác ngọ.
Tá vấn biệt lai thái sấu sinh,
Tổng vị tòng tiền tác thi khổ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ở đầu núi Phạn gặp Đỗ Phủ,
Nón lá đội đầu đứng giữa trưa.
Từ độ xa nhau, gầy đến thế,
Vần xoay, chắc bác khổ vì thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Gặp Đỗ ăn cơm bên ngọn núi
Trên đầu đội nón đã trưa rồi
Cớ chi thân thể trông gầy guộc
Chỉ bởi làm thơ khắc khổ thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Giữa trưa qua đầu núi Phạn Quả
Tình cờ gặp lại ông Đỗ Phủ
Nón lá, thân gầy đến thế ư?
Phải vì đục đẽo thơ mà khổ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của motsach123

Đầu núi Phạn, đứng giữa trưa
Tiên sinh Đỗ Phủ nón thưa đội đầu
Đã lâu mới gặp lại nhau
Cớ sao người ốm, phải vì làm thơ

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên non Phạn Khoả gặp Đỗ Phủ
Nón lá đội đầu giữa trưa nồng
Lâu rồi cách biệt sao gầy rạc?
Hẳn vì thi phú làm khổ ông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên đầu núi Phạn gặp chàng Đỗ,
Nón lá che đầu trưa nắng đổ.
Từ độ xa rồi, ốm thế sao ?
Tóm là, trước hết vì thơ khổ !

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đường lên núi Phạn gặp nhà thơ
Đầu đội nón mê lúc giữa trưa
So độ biệt nhau sao quá đét
Hay thơ hành Bác khổ bơ phờ !?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phạn Khoả non gặp ngươì Đổ Phủ
Nón trên đầu giờ ngọ hôm nay
Hoỉ sao nom bác quá gầy?
Hẳn là vì bác tôí ngày làm thơ?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu núi Phạn Khoả gặp Đỗ Phủ
Nón lá đội đầu đứng giữa ngọ
Từ độ xa nhau ốm thế sao
Cũng bởi mê thơ nên mới khổ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp Đỗ trên đầu ngọn Phạn Khoả,
Trên đầu đội nón lúc giữa trưa.
Hỏi sao gầy guộc thân anh thể,
Hay bởi vì thơ khắc khổ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời