Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/12/2005 15:29

古風其三十九(登高望四海)

登高望四海,
天地何漫漫!
霜被群物秋,
風飄大荒寒。
榮華東流水,
萬事皆波瀾。
白日掩徂輝,
浮雲無定端。
梧桐巢燕雀,
枳棘栖鵷鸞。
且復歸去來,
劍歌行路難。

 

Cổ phong kỳ 39 (Đăng cao vọng tứ hải)

Đăng cao vọng tứ hải,
Thiên địa hà man man.
Sương bị quần vật thu,
Phong phiêu đại hoang hàn.
Vinh hoa đông lưu thuỷ,
Vạn sự giai ba lan.
Bạch nhật yểm tồ huy,
Phù vân vô định đoan.
Ngô đồng sào yến tước,
Chỉ cức thê uyên loan.
Thả phục quy khứ lai,
Kiếm ca hành lộ nan.


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của HTN

Lên cao nhìn bốn bể
Trời đất mênh mông thế
Cảnh vật nhuốm sương thu
Gió lùa nơi vắng lạnh
Vinh hoa nước về đông
Muôn sự làn sóng gợn
Le lói ánh tà dương
Mây buồn không chốn dựa
Ngô đồng nơi én sẻ
Cỏ gai tổ uyên loan
Thà về nơi chốn cũ
Ca bài "hành lộ nan"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lên cao nhìn bốn biển xa,
Mênh mông trời đất biết là tới đâu.
Sương thu muôn vật phủ mầu,
Bãi hoang, hơi lạnh từ đâu thổi về.
Giàu sang, như nước trôi đi,
Ở đời, vạn sự khác gì sóng đâu.
Mặt trời khuất, nắng đi mau,
Vầng mây trôi nổi không đâu mối đầu.
Ngô đồng, én sẻ ở lâu,
Uyên, loan, lại đậu trên đầu cỏ gai.
Hãy về chốn cũ hỡi ai,
Hát "Đường đi khó", cười dài, vỗ gươm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên trên cao nhìn ra bốn biển
Thấy đất trời hiển hiện mênh mông
Sương thu phủ vật mung lung
Vù vù gió thổi lạnh lùng miền hoang
Vinh hoa tựa xuôi đông nước chảy
Vạn sự như sóng dậy đầu sông
Tà huy nắng tắt dần dần
Mây trôi vô định xoay vần vẩn vơ
Chim én, sẻ cây ngô làm tổ
Loài uyên, loan đậu ở cành gai
Trở về! Hãy trở về thôi!
Nhịp tay vỗ kiếm, ca bài “lộ nan”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên cao bốn bể xa mờ,
Mênh mông trời đất bến bờ tới đâu.
Sương thu cảnh vật tô mầu,
Gió lùa vắng lạnh nơi đâu thổi về.
Vinh hoa đông nước chảy về,
Sự đời cũng tựa sóng triều gợn qua.
Ánh tà le lói dương loà,
Mây buồn không chốn bến bờ nghỉ ngơi.
Ngô đồng én sẻ chọn nơi,
Uyên loan làm tổ tha mồi cỏ gai.
Về nơi chốn cũ hỡi ai,
Ca “Đường đi khó” một bài hát xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời