Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 10:43

上皇西巡南京歌其十

劍閣重關蜀北門,
上皇歸馬若雲迍。
少帝長安開紫極,
雙懸日月照乾坤。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 10

Kiếm Các trọng quan Thục bắc môn,
Thượng hoàng quy mã nhược vân đồn.
Thiếu đế Trường An khai Tử Cực,
Song huyền nhật nguyệt chiếu càn khôn.

 

Dịch nghĩa

Kiếm các là cửa ải quan trọng ở cửa bắc của đất Thục.
Thượng hoàng quay ngựa về nơi đóng binh như cưỡi mây.
Ở Trường An, thiếu đế xây dựng Tử Cực điện,
Treo đôi vòng nhật nguyệt chiếu trời đất.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Kiếm Các hiểm ải bắc Thục môn,
Thượng hoàng quay ngựa lướt mây dồn.
Trường An, thiếu đế xây cung điện,
Nhật nguyệt đôi vòng chiếu càn khôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải Kiếm Các đóng trên bắc Thục
Ngựa thượng hoàng về lúc mây ngang
Trường An vua mới đăng quang
Trời cao nhật nguyệt rỡ ràng thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếm Các ải quan nơi trọng địa
Thượng hoàng quay ngựa lướt như mây
Trường An thiếu đế xây cung mới
Trời đất đôi vầng sáng rỡ thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếm các ải quan trọng đất Thục,
Thượng hoàng quay ngựa lướt bay mây.
Trường An vua trẻ xây cung mới,
Nhật nguyệt đôi vòng sáng rực thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời