為草當作蘭

為草當作蘭,
為木當作松。
蘭幽香風遠,
松寒不改容。

 

Vi thảo đáng tác lan

Vi thảo đáng tác lan,
Vi mộc đáng tác tùng.
Lan u hương phong viễn,
Tùng hàn bất cải dung.

 

Dịch nghĩa

Nói về thảo phải kể tới lan,
Nói về mộc phài kể tới thông,
Lan sống ở nơi u trầm, hương thơm nhờ gió thoảng đi xa,
Thông mùa lạnh không thay đồi dáng vẻ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về loài thảo chỉ lan đáng kể
Loài mộc xem đáng nể là thông
Lan u mặc, thơm ngát hương
Thông không đổi dáng, mùa đông xanh hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Về cỏ xứng mặt lan
Về cây xứng mặt tùng
Lan u hương xa thoảng
Tùng lạnh chẳng thay hình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói về cỏ phải kể lan,
Về cây phài kể tới thông trên rừng,
Lan yên lặng, gió thơm lừng,
Thông trong mùa lạnh không từng đổi thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói về cỏ phải kể về lan,
Về mộc phài xem thông bạt ngàn,
Lan sống u trầm, hương gió thoảng,
Dáng thông mùa lạnh vẫn hiên ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời