31/03/2023 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi thảo đáng tác lan
為草當作蘭

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2014 13:27

 

Nguyên tác

為草當作蘭,
為木當作松。
蘭幽香風遠,
松寒不改容。

Phiên âm

Vi thảo đáng tác lan,
Vi mộc đáng tác tùng.
Lan u hương phong viễn,
Tùng hàn bất cải dung.

Dịch nghĩa

Nói về thảo phải kể tới lan,
Nói về mộc phài kể tới thông,
Lan sống ở nơi u trầm, hương thơm nhờ gió thoảng đi xa,
Thông mùa lạnh không thay đồi dáng vẻ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về loài thảo chỉ lan đáng kể
Loài mộc xem đáng nể là thông
Lan u mặc, thơm ngát hương
Thông không đổi dáng, mùa đông xanh hoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vi thảo đáng tác lan