湖邊採蓮婦

小姑織白紵,
未解將人語。
大嫂采芙蓉,
溪湖千萬重。
長兄行不在,
莫使外人逢。
願學秋胡婦,
貞心比古松。

 

Hồ biên thái liên phụ

Tiểu cô chức bạch trữ,
Vị giải tương nhân ngữ.
Đại tẩu thái phù dung,
Khê hồ thiên vạn trùng.
Trưởng huynh hành bất tại,
Mạc sử ngoại nhân phùng.
Nguyện học Thu Hồ phụ,
Trinh tâm bỉ cổ tùng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cô em dệt gai trắng,
Chưa biết nói với người.
Chị dâu hái phù dung,
Khe hồ ngàn vạn lá.
Anh lớn đi chẳng về,
Đừng để người ngoài gặp.
Nguyện học vợ Thu Hồ,
Trung trinh như tùng cổ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cô em dệt vải trắng gai,
Chưa hay nói với người ngoài gì đâu.
Phù dung hái lá, chị dâu,
Khe hồ ngàn vạn sen đâu gần kề.
Trưởng huynh đi chẳng thấy về,
Người ngoài đừng gặp phòng khuê gái nhà.
Nguyện theo học vợ Thu Hồ,
Trung trinh tùng cổ đợi chờ cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời