14/08/2022 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ biên thái liên phụ
湖邊採蓮婦

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 22:49

 

Nguyên tác

小姑織白紵,
未解將人語。
大嫂采芙蓉,
溪湖千萬重。
長兄行不在,
莫使外人逢。
願學秋胡婦,
貞心比古松。

Phiên âm

Tiểu cô[1] chức bạch trữ,
Vị giải tương nhân ngữ.
Đại tẩu[2] thái phù dung,
Khê hồ thiên vạn trùng.
Trưởng huynh hành bất tại,
Mạc sử ngoại nhân phùng.
Nguyện học Thu Hồ[3] phụ,
Trinh tâm bỉ cổ tùng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cô em dệt gai trắng,
Chưa biết nói với người.
Chị dâu hái phù dung,
Khe hồ ngàn vạn lá.
Anh lớn đi chẳng về,
Đừng để người ngoài gặp.
Nguyện học vợ Thu Hồ,
Trung trinh như tùng cổ.
[1] Cô em chồng.
[2] Chị dâu, vợ của anh trai.
[3] Người nước Lỗ thời Xuân Thu, cưới vợ được ít ngày thì đi làm quan ở nước Trần, 5 năm sau trở về, gần đến nhà gặp một phụ nữ hái dâu trên đường, buông lời chọc ghẹo. Vào nhà gặp mẹ, mẹ biểu con dâu ra tương phùng, thì chính là người hái dâu. Vì nghĩ chồng là người khinh bạc, người vợ nhảy xuống sông tự tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hồ biên thái liên phụ