Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:01

橫江詞其五

橫江館前津吏迎。
向余東指海雲生。
郎今欲渡緣何事。
如此風波不可行。

 

Hoành giang từ kỳ 5

Hoành Giang quán tiền tân lại nghinh
Hướng dư đông hải chỉ vân sinh
Lang kim dục độ duyên hà sự
Như thử phong ba bất khả hành

 

Dịch nghĩa

Trước quán Hoành Giang,lính gác đến đón tiếp
Nhìn ta, trỏ về đông nơi mây biển đùn lên
Nay ông muốn qua sông để làm gì thế?
Sóng gió như thế này thì không thể đi được!


(Năm 726)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trước quán Hoành Giang lính đón ta
Phía đông tay trỏ biển mây nhoà
Sang sông nay bác làm chi đó ?
Sóng gió dường này khó nỗi qua!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lính coi bến Hoành Giang ra đón,
Trỏ mây lên bộn nhộn bể đông.
Việc gì ông muốn sang sông,
Đường kia sóng gió chớ hòng đi qua.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Lính đón ta ngay quán Hoành Giang,
Phương đông, mây biển vẫn đùn quàng.
- Ngài qua sông vội làm chi vậy?
Sóng gió thế này chẳng thể sang!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lại bến Hoành Giang vội đón nhanh,
Chỉ đông, mây bể nổi đùn quanh.
Cớ chi nay bác sang bên nớ,
Sóng gió như ri, khó khởi hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoành Giang, trưởng bến đón ta,
Phương đông, mây biển đằng xa dâng đầy.
Ông qua có việc gì đây,
Gió to sóng lớn thế này, sao đi?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoành Giang quan trấn bến sông
Chỉ ta mây kéo phía đông đầy trời
Vì sao ông phải chuyển dời?
Sóng to gió lớn tạm thời đừng đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước bến Hoành Giang lính tiếp nghinh
Chỉ ta mây biển nổi ùn ùn
Có chi mà vội sang sông thế
Sóng gió bời bời sự khó xong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trước quán Hoành Giang lại đón mừng
Chỉ mây ngoài bể bảo ta rằng
Việc chi ông muốn sang đò vội
Sóng gió dường kia hãy tạm dừng


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước quán Hoành Giang lính đón mời,
Nhìn về mây biển đùn lên trời,
Qua sông nay vội làm gì thế?
Sóng gió tơi bời tạm nghỉ chơi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời