01/11/2020 09:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành giang từ kỳ 5
橫江詞其五

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:08

 

Nguyên tác

橫江館前津吏迎。
向余東指海雲生。
郎今欲渡緣何事。
如此風波不可行。

Phiên âm

Hoành Giang quán tiền tân lại nghinh
Hướng dư đông hải chỉ vân sinh
Lang kim dục độ duyên hà sự
Như thử phong ba bất khả hành

Dịch nghĩa

Trước quán Hoành Giang,lính gác đến đón tiếp
Nhìn ta, trỏ về đông nơi mây biển đùn lên
Nay ông muốn qua sông để làm gì thế?
Sóng gió như thế này thì không thể đi được!

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Lính đón ta ngay quán Hoành Giang,
Phương đông, mây biển vẫn đùn quàng.
- Ngài qua sông vội làm chi vậy?
Sóng gió thế này chẳng thể sang!
(Năm 726)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hoành giang từ kỳ 5