Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 03:05

望九華贈青陽韋仲堪

昔在九江上,
遙望九華峰。
天河掛綠水,
秀出九芙蓉。
我欲一揮手,
誰人可相從。
君為東道主,
於此臥雲松。

 

Vọng Cửu Hoa tặng Thanh dương Vi Trọng Kham

Tích tại Cửu giang thượng,
Dao vọng Cửu Hoa phong.
Thiên hà quải lục thuỷ,
Tú xuất cửu phù dung.
Ngã dục nhất huy thủ,
Thuỳ nhân khả tướng tòng.
Quân vi Đông đạo chủ,
Ư thử ngoạ vân tùng.

 

Dịch nghĩa

Chuyện xưa trên sông Cửu giang,
Xa trông thấy chín ngọn núi Cửu Hoa.
Sông trời treo dòng nước biếc,
Cảnh đẹp sinh ra chín đoá phù dung.
Ta muốn đưa tay ra vẫy,
Ai là người sẽ đến cùng đây.
Ông là chủ phương Đông,
Đến đấy ở ẩn dưới cây tùng.


Vi Trọng Kham là bạn thân của Lý Bạch làm huyện lệnh ở Thanh Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Trên Cửu giang xưa trước
Chín ngọn hoa ngước trông
Sông trời treo nước biếc
Nở chín đoá phù dung
Ta muốn hua tay vẫy
Ai người ưng tới cùng
Bác làm Đông đạo chủ
Ở đấy ngoạ mây tùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc ta ở Cửu Giang thuở trước
Từ nơi xa thấy được Cửu Hoa
Sông xanh lơ lửng Ngân hà
Núi như nở chín đoá hoa sen hồng
Ta muốn hái một bông cho thoả
Nghĩ như ta phỏng có ai không?
Nhà ông ngay núi phía đông
Thò tay nằm dưới mây thông hái gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lúc trước ở Cửu giang
Núi Cửu hoa xa ngắm
Ngân hà xanh giắt ngang
Giống chín sen đẹp lắm.
Muốn thò tay ngắt một
Ai bắt chước ta không?
Chủ đông núi là ông
dưới mây thông được tốt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tích xưa trên sông Cửu giang,
Xa trông chín ngọn trập trùng Cửu Hoa.
Treo dòng nước biếc sông trời,
Cảnh xinh sinh chín đoá ngời phù dung.
Đưa tay ta muốn vẫy vung,
Ai là người sẽ đến cùng ta đây.
Ông là phương chủ Đông nầy,
Đến đấy ở ẩn dưới mây cây tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời