Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Hạ Tri Chương (3)

Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 15:28, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2009 22:26

送賀監歸四明應制

久辭榮祿遂初衣,
曾向長生說息機。
真訣自從茅氏得,
恩波寧阻洞庭歸。
瑤台含霧星辰滿,
仙嶠浮空島嶼微。
借問欲棲珠樹鶴,
何年卻向帝城飛。

 

Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế

Cửu từ vinh lộc toại sơ y,
Tằng hướng trường sinh thuyết tức ky.
Chân quyết tự tòng Mao thị đắc,
Ân ba ninh trở Động Đình quy.
Dao đài hàm vụ tinh thần mãn,
Tiên kiệu phù không đảo tự vi.
Tá vấn dục thê châu thụ hạc,
Hà niên khước hướng đế thành phi.

 

Dịch nghĩa

Từ lâu muốn chối tước lộc, mặc áo xưa,
Mong chuyện sống lâu, bàn về thuật tu tiên.
Tự nắm bí quyết của Mao thị giữ lòng trong,
Ơn vua cho trở về chốn Động Đình.
Đài Dao chứa đầy sương khói trăng sao,
Núi Tiên bềnh bồng nhấp nhô gò đảo.
Xin hỏi con hạc toan đậu trên cây ngọc,
Đến năm nào lại bay về thành vua?


Hạ Giám: tức nhà thơ Hạ Tri Chương, làm Bí thư giám đời vua Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ). Năm Thiên Bảo (742-756) Hạ từ quan xin về tu tiên. Lý Bạch làm thơ này tặng Hạ.
Tứ Minh: tên núi, nằm ở huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang, về phía đông núi Thiên Thai. Núi có 36 ngọn, trên là phiến đá hình vuông trống rỗng, bốn mặt thủng lỗ như cửa sổ thấy rõ cả trăng sao, lúc nào cũng sáng sủa, vì thế gọi là núi Tứ Minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Lợi danh dứt hẳn mặc sơ sài
Tu đạo trường sinh rảnh việc đời
Chân quyết học theo Mao thị dạy
Ơn vua về ở Động Đình vui
Trăng sao đầy rẫy mây ngang điện
Đảo bãi li ti núi giữa trời
Ướm hỏi cành châu chim hạc đậu
Năm nào bay lại Đế Thành chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời bình của Trần Trọng Kim

Tiền giải nói họ Hạ xin từ chức về tu tiên. Hậu giải nói mong chồng thành tiên lại về thăm vua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Những ước từ quan khoác áo mình
Quên đời từng nói chuyện trường sinh
Lòng chay học thuật nhà Mao thị
Ơn chúa cho lui chốn Động Đình
Sương phủ Dao Đài sao bát ngát
Núi cao Tiên Kiệu đảo lung linh
Hỏi xem hạc đậu cành cây ngọc
Bao thuở bay về chốn đế kinh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Giã từ tước lộc vinh hoa
Thản nhiên áo vải thẳng ra Động Đình
Hướng tâm trọn đạo trường sinh
Cưỡi rồng nối chí chân kinh sáng lòng
Đài Dao siêu thoát bụi hồng
Ngao du nước Nhược non Bồng thảnh thơi
Phiêu diêu cánh hạc lưng trời
Bao giờ hạ cố ghé chơi đế thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Muốn từ vinh lộc đã lâu
Trường sinh đã học phép màu tức ky
Họ Mao chân quyết từng nghe
Ơn vua ban xuống cho đi Động Đình
Đài Dao sao khói bao quanh
Núi tiên trông nhỏ lênh đênh giữa trời
Cây châu, hỏi hạc thử coi
Năm nào hạc lại về nơi đế thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Muốn từ chức, mặc áo xưa,
Trường sinh, hơi thở, thường ưa luận bàn.
Theo Mao Thị, giữ lòng an,
Động Đình, về sống thanh nhàn, ơn vua.
Dao Đài, sao với mù đưa,
Nhấp nhô gò đảo, giữa chừa non tiên.
Hạc cây ngọc, hỏi chớ phiền,
Năm nào bay trở về miền kinh đô?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Áo mặc sơ sài bỏ hiển vinh
Quên đời từng luyện phép trường sinh
Đạo tâm theo học lời Mao thị
Ơn chúa về vui chốn Động Đình
Trời dựng núi tiên bờ đảo nhỏ
Mây che đài ngọc sắc trăng thanh
Cành châu chim hạc bay về đậu
Chẳng biết chừng nao tới đế thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn từ quan, mặc quần áo vải
Tu phép tiên để cải sống lâu
Theo Mao đã học quyết mầu
Nay ơn vua được vào sâu Động Đình
Đài Dao phủ mây, tinh tú sớm
Núi tiên trên đảo dáng con con
Hạc trên cây, xin hỏi han
Năm nào trở lại thăm hoàng thành xưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tước lộc muốn từ bỏ hiển vinh,
Tu tiên mong chuyện được trường sinh.
Lòng trong theo học thuật Mao thị,
Ơn chúa cho về chốn Động Đình.
Sương khói Đài Dao trời chất chứa,
Núi Tiên gò đảo nhô bềnh bồng.
Hỏi xem hạc đậu nơi cây ngọc,
Đâu biết năm nào lại đế kinh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời