22/07/2024 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế
送賀監歸四明應制

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 15:28

 

Nguyên tác

久辭榮祿遂初衣,
曾向長生說息機。
真訣自從茅氏得,
恩波寧阻洞庭歸。
瑤台含霧星辰滿,
仙嶠浮空島嶼微。
借問欲棲珠樹鶴,
何年卻向帝城飛。

Phiên âm

Cửu từ vinh lộc toại sơ y,
Tằng hướng trường sinh thuyết tức ky[1].
Chân quyết tự tòng Mao thị[2] đắc,
Ân ba ninh trở Động Đình[3] quy.
Dao đài hàm vụ tinh thần mãn,
Tiên kiệu[4] phù không đảo tự vi.
Tá vấn dục thê châu thụ hạc[5],
Hà niên khước hướng đế thành phi.

Dịch nghĩa

Từ lâu muốn chối tước lộc, mặc áo xưa,
Mong chuyện sống lâu, bàn về thuật tu tiên.
Tự nắm bí quyết của Mao thị giữ lòng trong,
Ơn vua cho trở về chốn Động Đình.
Đài Dao chứa đầy sương khói trăng sao,
Núi Tiên bềnh bồng nhấp nhô gò đảo.
Xin hỏi con hạc toan đậu trên cây ngọc,
Đến năm nào lại bay về thành vua?

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Lợi danh dứt hẳn mặc sơ sài
Tu đạo trường sinh rảnh việc đời
Chân quyết học theo Mao thị dạy
Ơn vua về ở Động Đình vui
Trăng sao đầy rẫy mây ngang điện
Đảo bãi li ti núi giữa trời
Ướm hỏi cành châu chim hạc đậu
Năm nào bay lại Đế Thành chơi
Hạ Giám: tức nhà thơ Hạ Tri Chương, làm Bí thư giám đời vua Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ). Năm Thiên Bảo (742-756) Hạ từ quan xin về tu tiên. Lý Bạch làm thơ này tặng Hạ.
Tứ Minh: tên núi, nằm ở huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang, về phía đông núi Thiên Thai. Núi có 36 ngọn, trên là phiến đá hình vuông trống rỗng, bốn mặt thủng lỗ như cửa sổ thấy rõ cả trăng sao, lúc nào cũng sáng sủa, vì thế gọi là núi Tứ Minh.

[2] Họ Mao. Liệt Tiên Truyện: Mao Mông tự là Sơ Thành quê ở Hàm Dương vào núi Hoa Sơn học đạo. Khi đắc đạo thường cưỡi rồng lẩn vào đám mây trắng bay lên trời.
[4] Núi tiên. Sách Thập Di Ký: Ở giữa hồ Động Đình thường thấy nổi một ngọn núi tiên trong đó có 100 gian điện bằng vàng. Ngọc Nữ ở trong đó.
[3] Tên hồ, rộng và đẹp nổi tiếng ở phủ Nhạc Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, nhận nước các sông Nguyên Tương, Tiêu Tương, Tương, Mịch La... và chảy vào Trường Giang ở địa phận huyện Nhạc Dương, nối với hồ Thanh Thảo (Ba Khâu), gần đầm Vân Mộng.
[1] Phép tu tiên, bỏ hết các sự cơ xảo của phàm tục, trong lòng thản nhiên không vương víu gì cả.
[5] Hạc đậu cây châu. Sơn Hải Kinh: Cây Tam Châu ở nước Nguyên Hoả thân như cây tùng, hoa lá óng ánh như ngọc. Khi Mao Mông đắc đạo làm bài ca: Bạch hạc tường Kim Huyệt, hà thời phục lai du 白鶴翔金穴。何時復來游 nghĩa là: Chim bạch hạc lượn trên Kim Huyệt, bao giờ lại đến đây chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế