塞上曲其二

命將征西極,
橫行陰山側。
燕支落漢家,
婦女無華色。

 

Tái thượng khúc kỳ 2

Mệnh tướng chinh Tây cực,
Hoành hành Âm Sơn trắc.
Yên Chi lạc Hán gia,
Phụ nữ vô hoa sắc.

 

Dịch nghĩa

Sai tướng đi đánh miền Tây cực
Hoành hành bên núi Âm Sơn
Núi Yên Chi rơi vào quân nhà Hán
Đàn bà con gái không còn tươi đẹp


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chinh tây tướng phụng mạng
Ngang dọc đất Âm Sơn
Hán đoạt Yên Chi lại
Gái Hồ nhan sắc tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tướng lệnh tây bình giặc,
Âm Sơn tràn đánh gắc.
Yên Chi, Hán đoạt rồi,
Phụ nữ phai nhan sắc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chinh tây, binh tướng ra
Bắc Âm sơn sát phạt
Yên Chi thuộc Hán gia
Gái Hồ, nhan sắc nhạt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Miền tây sai tướng xuất chinh,
Âm Sơn một giải tung hoành khắp nơi.
Yên Chi quân Hán chiếm rồi,
Gái Hồ nhan sắc, ôi thôi còn gì.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Cử đại quân đánh miền Tây Cực,
Chúng hoành hành áp bức Âm Sơn.
Yên Chi quân Hán đóng đồn,
Ôi thôi, phụ nữ chẳng còn đẹp tươi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng được lệnh về miền tây cực
Đặng giao tranh mạn bắc núi Yên
Núi Yên nhà Hán chiếm liền
Gái Hồ nhan sắc ưu phiền kém tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệnh tướng bình Tây cực
Âm Sơn bước ngang dọc
Hán đoạt lại Yên Chi
Gái Hồ uổng nhan sắc

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sai tướng xuất chinh miền cực Tây,
Hoành hành dãy núi Âm Sơn nầy.
Yên Chi núi lọt tay nhà Hán,
Phụ nữ không còn tươi đẹp say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời