Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:13

秋浦歌其十

千千石楠樹,
萬萬女貞林。
山山白鷺滿,
澗澗白猿吟。
君莫向秋浦,
猿聲碎客心。

 

Thu phố ca kỳ 10

Thiên thiên thạch nam thụ
Vạn vạn nữ trinh lâm
Sơn sơn bạch lộ mãn
Giản giản bạch viên ngâm
Quân mạc hướng Thu Phố
Viên thanh toái khách tâm.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thạch nam ngàn ngàn gốc
Nguyên sinh vạn vạn rừng
Sương trắng phủ đầy núi
Tiếng vượn hú không ngừng
Người đừng về Thu Phố
Nghe tiếng vượn bể tim.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vạn vạn rừng trinh nữ,
Nghìn nghìn cây Thạch tươi.
Núi núi đầy sương trắng,
Khe khe vượn tấu lời.
Thu Phố, ai đừng đến,
Vượn kêu đứt ruột người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có hàng ngàn cây chò trên núi
Rừng nguyên sinh có tới hàng muôn
Non non cò trắng đầy nguồn
Khe khe vượn hú tiếng buồn não nhân
Ông đừng Thu Phố về thăm
Tiếng buồn vượn hú sẽ làm vỡ tim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thạch nam có ngàn ngàn cây,
Rừng cây trinh nữ mọc đầy vạn muôn.
Phủ đầy núi sương trắng tuôn,
Chim kêu vượn hú mãi luôn không ngừng.
Người về Thu Phố hãy đừng,
Người nghe vượn hú không chừng bể tim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời