青溪半夜聞笛

羌笛梅花引,
吳溪隴水清。
寒山秋浦月,
腸斷玉關情。

 

Thanh khê bán dạ văn địch

Khương địch "Mai hoa dẫn",
Ngô Khê Lũng thuỷ thanh.
Hàn sơn thu phố nguyệt,
Trường đoạn Ngọc Quan tình.

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo Khương ai thổi bài "Mai hoa dẫn",
Thoảng đưa tới suối Ngô nước trong chảy ra sông Lũng.
Vầng trăng thu chiếu trên ngọn núi lạnh bên bờ sông,
Như đang đau lòng cảm thương tình cảnh cửa ải Ngọc Quan.


Khương địch: tương truyền ống sáo nay đang dùng vốn do người Khương sáng chế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

"Mai hoa" tiếng địch não nùng thay,
Mặt suối Ngô Khê lẫn sắc mây.
Núi lạnh, trăng thu soi bến nước,
Đoạn trường thay khách chốn biên thuỳ!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

"Mai hoa" tiếng địch não nùng,
Ngô Khê Lũng thuỷ nước trong in trời.
Bến thu núi lạnh trăng soi,
Càng thêm tê tái lòng người Ngọc Quan!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng sáo ai “Mai Hoa” réo rắt
Bên suối Ngô trong vắt Lũng sông
Núi thu bến nước vầng trăng
Cảm thương ải Ngọc nỗi lòng chinh nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Mai hoa” tiếng sáo não nùng,
Suối Ngô sông Lũng trong vùng thoảng đưa.
Sông thu núi lạnh trăng soi,
Cảm thương ải Ngọc lòng đau cảnh tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời