金陵酒肆留別

風吹柳花滿店香,
吳姬壓酒喚客嘗。
金陵子弟來相送,
欲行不行各盡觴。
請君試問東流水,
別意與之誰短長。

 

Kim Lăng tửu tứ lưu biệt

Phong xuy liễu hoa mãn điếm hương,
Ngô cơ áp tửu hoán khách thường.
Kim Lăng tử đệ lai tương tống,
Dục hành bất hành, các tận trường.
Thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ,
Biệt ý dữ chi thuỳ đoản trường?

 

Dịch nghĩa

Gió thổi hoa liễu làm hương thơm đầy quán,
(Chủ quán) gọi các cô gái xinh đẹp nungồi bên rót rượu mời khách.
Con em ở Kim Lăng đến đưa tiễn,
Khi đã cạn chén, vừa muốn đi vừa muốn ở lại.
Xin nhờ ai hỏi thử: dòng nước đang chảy về đông,
So với tình ý ly biệt kia cái nào dài hơn?


(Năm 726)

Kim Lăng còn gọi là Sơn lăng, nay là Nam Kinh, thủ phủ Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Quán ngạt ngào hương gió liễu bay,
Cô hàng rượu đẹp ép người say.
Kim Lăng bạn trẻ ra đưa tiễn,
Kẻ ở người đi cạn chén đầy.
Nhờ ai hỏi nước Trường Giang thử,
Nước ấy tình kia ai vắn dài ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lão Nông

Liễu bay trong gió, ngạt ngào hương
Chủ quán rượu nồng ép dễ thương
Bạn ở Kim Lăng lưu luyến tiễn
Chia tay cạn chén phút lên đường
Dám hỏi Trường Giang xem có biết:
Tình kia, nước ấy mấy người vương ?

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hương liễu bay, ngào ngạt quán Ngô,
Cô hàng hâm nóng, chuốc rượu đào.
Bè bạn Kim Lăng đều đưa tiễn,
Kẻ ở người đi: cạn chén, nào!
Hỏi dòng sông chảy dạt dào,
So tình ly biệt, bên nào dài hơn?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Gió thổi hoa bay hương đầy quán,
Gái Ngô rượu chuốc mời uống cạn.
Kim Lăng thanh thiếu tới đưa chân,
Cất bước nhưng rồi phải uống nán.
- Xin hỏi về đông dòng nước kia
Ý biệt ly nào kém dài vắn?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Quán trong gió liễu ngát hương,
Mỹ nhân mời khách thử dùng rượu ngon.
Kim Lăng bạn đến tiễn đông,
Chén say đã cạn lòng không muốn rời.
Thử ai hỏi nước đôi lời,
Sông dài hay nỗi xa người dài hơn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch bài thơ này

Xin có 1 số ý kiến để hiểu và dịch bài này:
-Ngô phi: Đất Ngô chỉ vùng đất thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay (địa danh Kim Lăng cũng thuộc Giang Tô)nên theo tôi không cần dịch sát lắm ý này.
-"Áp": Một số bản dịch có dịch là ép khách (hiểu áp là áp chế?), hoặc rượu ép (áp là tính từ bổ nghĩa cho tửu). Theo thiển ý tôi thì ý ép uống rượu là sai (vì có "hoán" ở sau mà, hơn nữa sau đó là từ "thường/thưởng" rất u nhã, không có có chuyện ép ở đây). Theo tôi thì "áp" ở đây là động từ, mang ý đem rượu lại gần, kèm rượu 1 bên.
-Dục hành bất hành: muốn đi mà không đi (được).
- "các" có nghĩa là mỗi/mọi người (everybody): mỗi người (tử đệ) ai cũng cạn ly mình (everybody drank up his cup). Tôi nghĩ không phải họ uống 1 lúc mà hàm ý ở đây là ai cũng muốn mời riêng Lý Bạch 1 ly (uống cạn)để tiễn ông, do đó mới dùng dằng lâu, muốn đi mà không đi được.
- câu cuối có ý so sánh các bản dịch đều lột tả được:đông lưu thuỷ: dòng nước chảy xuôi về Đông (nước sông Trường Giang?)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gió lay hoa liễu hương đầy quán,
Cô nhỏ chuốc nồng khách dễ say.
Em cháu Kim Lăng ra tống tiễn,
Dợm đi, lại cạn chén đưa nầy.
Mời anh khẻ hỏi Trường Giang thử,
Nước ấy tình nầy ai ngắn dài ?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa Kim Lăng tửu tứ lưu biệt

Bài này chưa thấy phần dịch nghĩa, nên các bài dịch thơ, thấy còn xa với nghĩa, xin góp bản dịch nghĩa này:

Gió thổi hoa liễu làm hương thơm đầy quán, (hoa liễu chứ không là liễu)
(Chủ quán) gọi các cô gái xinh đẹp ngồi bên rót rượu mời khách.
Con em ở Kim Lăng đến đưa tiễn,
Khi đã cạn chén, vừa muốn đi vừa muốn ở lại,
(Dục hành bất hành, các tận thương )(đọc âm Thương, cho có điệu)
Xin nhờ ai hỏi thử: dòng nước chảy về đông (Trường giang)
Dòng sông ấy và tình ý kia ai dài hơn ?

Hà Như


Kim Lăng, còn gọi là Sơn lăng, nay là Nam Kinh, thủ phủ Giang Tô.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Gió đưa hương liễu bên thềm quán
Cô chủ tay nâng cốc rượu mời
Kim Lăng bạn hữu cùng đưa tiễn
Người đi kẻ ở chén đầy vơi
Nhờ ai hỏi thử trường giang đó
Sông nọ, tình kia có vắn dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hương liễu gió đưa đầu quán
Nàng Ngô hâm rượu chuốc mời
Bè bạn Kim Lăng đưa tiễn
Dù đi hay ở cùng say
Nước chảy về đông bạn hỡi
Chia ly tình sánh đâu dài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối