金陵酒肆留別

風吹柳花滿店香,
吳姬壓酒喚客嘗。
金陵子弟來相送,
欲行不行各盡觴。
請君試問東流水,
別意與之誰短長。

 

Kim Lăng tửu tứ lưu biệt

Phong xuy liễu hoa mãn điếm hương,
Ngô cơ áp tửu hoán khách thường.
Kim Lăng tử đệ lai tương tống,
Dục hành bất hành, các tận trường.
Thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ,
Biệt ý dữ chi thuỳ đoản trường?

 

Dịch nghĩa

Gió thổi hoa liễu làm hương thơm đầy quán,
(Chủ quán) gọi các cô gái xinh đẹp nungồi bên rót rượu mời khách.
Con em ở Kim Lăng đến đưa tiễn,
Khi đã cạn chén, vừa muốn đi vừa muốn ở lại.
Xin nhờ ai hỏi thử: dòng nước đang chảy về đông,
So với tình ý ly biệt kia cái nào dài hơn?


(Năm 726)

Kim Lăng còn gọi là Sơn lăng, nay là Nam Kinh, thủ phủ Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gió đưa hương liễu đầy nhà
Gái Ngô chuốc rượu thiết tha ép nài
Kim Lăng tử đệ tới lui
Muốn đi chẳng được uống vơi chén mời
Về đông nước chảy ra khơi
Với tình ly biệt ngắn dài bên nao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Gió thổi hương hoa tràn tửu quán,
Gái thơ chuốc chén, khách kề môi.
Con em Kim Quận về đưa tiễn,
Đi ở, ở đi cũng cạn bôi.
Thử hỏi Trường Giang trôi mấy dặm?
Ly tình này vượt hẳn sông dài!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đầy quán hoa dương gió ngạt ngào,
Gái Ngô chiêu khách rượu mời trao.
Kim Lăng bè bạn về đưa tiễn,
Kẻ ở người đi cạn chén nào!
Hãy hỏi: về đông dòng nước chảy,
Với tình ly biệt vắn dài bao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Liễu thơm đầy quán, gió đưa
Gái Ngô mời khách rượu vừa cất xong.
Kim Lăng bè bạn đến đông,
Muốn đi, níu lại, đều cùng cạn ly.
Về đông, hỏi nước sông kia,
Ngắn, dài, so với biệt ly, thế nào?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đưa hương liễu quán thơm
Gái Ngô chuốc rượu dễ thương chào mời
Kim Lăng bè bạn tiễn lời
Kẻ đi người ở đồng thời cạn chung
Hỏi dòng nước chảy về đông
Biệt ly tình ý với sông ai dài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bông liễu gió lùa quán ngát hương
Gái Ngô mời rượu khách bên đường
Kim Lăng em cháu vào đưa tiễn
Cất bước không đành chén cạn luôn
Nước chảy về đông, tình cách biệt
Hỏi người dài ngắn phía nào hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hương thơm hoa liễu gió vờn bay,
Rót rượu mỹ nhân mời khách say.
Bạn ở Kim Lăng ra tống tiễn,
Dùng dằng đi ở cạn chung đầy.
Về đông nước chảy còn chờ hỏi,
Ly biệt tình kia so vắn dài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đưa hương liễu thơm đầy quán
Chuốc rượu gái Ngô khéo léo mời
Em cháu Kim Lăng đưa tiễn đủ
Dù đi hay ở cũng nâng bôi
Xin ông thử hỏi dòng đang chảy
Ly biệt và sông ai ngắn dài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Lừng hương liễu gió ngợp trời
Cô hàng xinh xắn ép người say sưa
Kim Lăng bạn tiễn người đưa
Kẻ đi người ở cùng ưa chén đầy
Nhờ ai hỏi nước sông này
Hỏi rằng nước ấy tình đây vắn dài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]