24/02/2024 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
金陵酒肆留別

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:13

 

Nguyên tác

風吹柳花滿店香,
吳姬壓酒喚客嘗。
金陵子弟來相送,
欲行不行各盡觴。
請君試問東流水,
別意與之誰短長。

Phiên âm

Phong xuy liễu hoa mãn điếm hương,
Ngô cơ áp tửu hoán khách thường.
Kim Lăng tử đệ lai tương tống,
Dục hành bất hành, các tận trường.
Thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ,
Biệt ý dữ chi thuỳ đoản trường?

Dịch nghĩa

Gió thổi hoa liễu làm hương thơm đầy quán,
(Chủ quán) gọi các cô gái xinh đẹp nungồi bên rót rượu mời khách.
Con em ở Kim Lăng đến đưa tiễn,
Khi đã cạn chén, vừa muốn đi vừa muốn ở lại.
Xin nhờ ai hỏi thử: dòng nước đang chảy về đông,
So với tình ý ly biệt kia cái nào dài hơn?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Quán ngạt ngào hương gió liễu bay,
Cô hàng rượu đẹp ép người say.
Kim Lăng bạn trẻ ra đưa tiễn,
Kẻ ở người đi cạn chén đầy.
Nhờ ai hỏi nước Trường Giang thử,
Nước ấy tình kia ai vắn dài ?
(Năm 726)

Kim Lăng còn gọi là Sơn lăng, nay là Nam Kinh, thủ phủ Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Kim Lăng tửu tứ lưu biệt