秋浦歌其十四

爐火照天地,
紅星亂紫煙。
赧郎明月夜,
歌曲動寒川。

 

Thu phố ca kỳ 14

Lô hỏa chiếu thiên địa
Hồng tinh loạn tử yên
Noãn Lang minh nguyệt dạ
Ca khúc động hàn xuyên.

 

Dịch nghĩa

Lửa trong lò sáng rực cả trời đất,
Những tia lửa hồng bắn tung trong đám khói màu tía.
Người thợ rèn trẻ tuổi mặt đỏ hồng trong ánh trăng,
Tiếng chàng hát vang động dòng sông lạnh.


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Lửa lò rực trời đất,
Khói tía nhảy tia hồng.
Má đỏ bừng trăng sáng,
Tiếng hát động dòng sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sao hồng bừng khói tía,
Lò lửa đất trời lòa.
Chàng thẹn đêm trăng sáng,
Lạnh dòng động khúc ca.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa trong lò sáng trưng trời đất
Tia lửa hồng bắn khắp khói lam
Mặt chàng ửng đỏ dưới trăng
Vừa làm vừa hát vang dòng sông xanh.

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng rực lửa lò cả đất trời,
Lửa hồng tung khói trong sương mờ.
Thợ rèn mặt đỏ hồng trăng sáng,
Vang động tiếng chàng ca hát thơ.

23.00
Trả lời