山中與幽人對酌

兩人對酌山花開,
一杯一杯復一杯。
我醉欲眠卿且去,
明朝有意抱琴來。

 

Sơn trung dữ u nhân đối chước

Lưỡng nhân đối chước sơn hoa khai,
Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi.
Ngã tuý dục miên khanh thả khứ,
Minh triêu hữu ý bão cầm lai.

 

Dịch nghĩa

Hai người đối ẩm, hoa núi đang nở
Một chén, một chén, rồi lại một chén
Ta say rồi muốn ngủ, ông cứ đi xuống núi
Có hảo ý thì mai lên đây, nhớ ôm theo cây đàn

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Bên hoa trong núi, mời nhau uống
Một chén, một thêm, một rót tràn
Ta đã say mèm, ông xuống trước
Yêu nhau mai đến nhớ mang đàn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên non đối ẩm, hoa kế bên,
Chén nầy, chén nữa, lại chén thêm.
Ta say muốn ngủ, ông xuống nhé,
Có tình, mai sớm vác đàn lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hai người đối ẩm, núi khai hoa,
Chén một, chén hai, chén thứ ba...
Say muốn ngủ rồi, ông cứ xuống,
Có tình, mai đến cắp đàn nha !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đôi ta đối rượu, núi nở hoa,
Chén nhất, chén hai, chén nữa mà..
Tớ ngủ xỉn rồi, ông tạm bỏ
Có tình mai sớm cắp đàn qua!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Hoa nở đầy non cùng chuốc chén,
Rót ly vơi nốc cạn ly đầy.
Ta say muốn ngủ, ngươi về trước,
Mai nhớ mang đàn trở lại đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trên non uống rượu thưởng hoa,
Chén này, chén nữa... tưởng là chưa say,
Tôi say... muốn ngủ rồi đây,
Bạn về, mai lại, mang cây đàn huyền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đôi bên nâng chén với hoa rừng
Một chén, một chung, lại một chung
Tới cữ, muốn nằm, ông cứ việc
Mai qua đàn địch nhớ đem cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên núi bên hoa chén rượu vui
Một ly ly nữa một ly mời
Ta say muốn ngủ anh về trước
Mai nhớ mang đàn lại đến chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai người đối ẩm hoa non đầy,
Một chén chén rồi lại chén đây.
Muốn ngủ ta say ông xuống núi,
Lên đây hảo ý đàn vài cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời