峨眉山月歌送蜀僧晏入中京

我在巴東三峽時,
西看明月憶峨眉。
月出峨眉照滄海,
與人萬里長相隨。
黃鶴樓前月華白,
此中忽見峨眉客。
峨眉山月還送君,
風吹西到長安陌。
長安大道橫九天,
峨眉山月照秦川。
黃金獅子乘高座,
白玉麈尾談重玄。
我似浮雲殢吳越,
君逢聖主遊丹闕。
一振高名滿帝都,
歸時還弄峨眉月。

 

Nga My sơn nguyệt ca tống Thục tăng Yến nhập trung kinh

Ngã tại Ba Đông tam giáp thì
Tây khán minh nguyệt ức Nga My
Nguyệt xuất Nga My chiếu thương hải
Dữ nhân vạn lý trường tương tuỳ
Hoàng Hạc lâu tiền nguyệt hoa bạch
Thử trung hốt kiến Nga My khách
Nga My sơn nguyệt hoàn tống quân
Phong xuy tây đáo Trường An mạch
Trường An đại đạo hoành cửu thiên
Nga My sơn nguyệt chiếu Tần Xuyên
Hoàng kim sư tử thừa cao toạ
Bạch Ngọc, Chủ Vĩ đàm Trọng Huyền
Ngã tự phù vân thế Ngô Việt
Quân phùng thánh chúa du đan khuyết
Nhất chấn cao danh mãn đế đô
Quy thì hoàn lộng Nga My nguyệt.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tôi ở Ba Đông gần Tam Giáp
Nhìn trăng phía tây nhớ Nga Mi
Từ núi Nga Mi trăng soi biển
Trên đường vạn dặm theo người đi
Trước lầu Hoàng Hạc trắng hoa trăng
Nơi đây gặp khách Nga Mi quen
Tiễn anh trăng Nga Mi về lại
Nẽo Trường An gió thổi đến chăng ?
Trường An đường lớn ngáng ngang trời
Đất Tần trăng chiếu sáng nơi nơi
Có sư tử vàng trên cao tọa
Bạch Ngọc, Vĩ, Huyền nói chuyện chơi
Tôi như mây nổi trụy Việt Ngô
Anh gặp vua hiền du đế đô
Danh lớn rồi sẽ vang cung khuyết
Đến một ngày kia khi chán việc
Về Nga Mi đùa trăng với tôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tôi ở Ba Đông, Tam Giáp kề,
Hướng tây trăng sáng nhớ Nga Mi,
Trăng lên khỏi núi trăng soi biển,
Muôn dặm theo người mỗi mỗi khi!!
Hoàng Hạc trước lầu trăng đẹp quá,
Nơi đây chợt gặp khách Nga Mi,
Nga Mi trăng núi về đưa tiễn,
Gió đến Trường An gặp nẻo đi!!
Đường lớn Trường An hoành tráng quá,
Sông Tần sáng bởi trăng Nga Mi,
Sao Kim, Sư Tử lên cao ngự,
Bạch Ngọc, Vĩ, Huyền đang nói gì ?!
Tôi tựa vầng mây vướng Ngô Việt,
Chúa minh cổng đỏ vời anh đi,
Khắp đế đô tên anh nổi dội,
Lúc về, lại nghịch trăng Nga Mi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời