Nhà em nơi nào vùng Tiêu Tương
Trường Sa đá trắng cỏ xanh đường
Mộng xưa nắng vàng chiếu hoa sóng
Cành dương rũ lá ở ngoài song
Thức dậy muốn đi tâm an nhàn
Hồn theo chim Việt bay về nam
Mây Tần đầy núi liên tiếp biển
Ai lội qua sông Quế khói sương
Tiễn em đi rồi ai cũng buồn
Một cánh buồm xa cách bãi sông
Đầm xuân cỏ quỳnh xanh ai hái
Gửi đến Trường An đêm sáng trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.