秋浦歌其五

秋浦多白猿,
超騰若飛雪。
牽引條上兒,
飲弄水中月。

 

Thu phố ca kỳ 05

Thu Phố đa bạch viên
Siêu đằng nhược phi tuyết
Suất dẫn điều thượng nhi
Ẩm lộng thủy trung nguyệt.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố nhiều vượn trắng
Chạy nhảy như tuyết bay
Dắt con lên cành cây
Uống nghịch trăng dưới nước.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vượn trắng phố thu nhiều,
Nhảy chuyền như rắc tuyết.
Dạy con trên ngọn cây,
Uống nước đùa trong nguyệt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu Phố có nhiều con vượn trắng
Nhảy tài tình như đống tuyết bay
Dẫn con đi lại trên cây
Còn đùa uống bóng trăng bày trên ao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu Phố có nhiều vượn trắng thay!
Chạy nhảy trên cây như tuyết bay,
Con dắt lên cành cây tập nhãy,
Uống nghịch vầng trăng dưới nước đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời