14/04/2024 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 05
秋浦歌其五

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:09

 

Nguyên tác

秋浦多白猿,
超騰若飛雪。
牽引條上兒,
飲弄水中月。

Phiên âm

Thu Phố đa bạch viên
Siêu đằng nhược phi tuyết
Suất dẫn điều thượng nhi
Ẩm lộng thủy trung nguyệt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố nhiều vượn trắng
Chạy nhảy như tuyết bay
Dắt con lên cành cây
Uống nghịch trăng dưới nước.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 05