15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 00:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2008 01:07

古風其三十四(羽檄如流星)

羽檄如流星,
虎符合專城。
喧呼救邊急,
群鳥皆夜鳴。
白日曜紫微,
三公運權衡。
天地皆得一,
澹然四海清。
借問此何為,
答言楚徵兵。
渡瀘及五月,
將赴雲南征。
怯卒非戰士,
炎方難遠行。
長號別嚴親,
日月慘光晶。
泣盡繼以血,
心摧兩無聲。
困獸當猛虎,
窮魚餌奔鯨。
千去不一回,
投軀豈全生。
如何舞幹戚,
一使有苗平。

 

Cổ phong kỳ 34 (Vũ hịch như lưu tinh)

Vũ hịch như lưu tinh,
Hổ phù hợp chuyên thành.
Huyên hô cứu biên cấp,
Quần điểu giai dạ minh.
Bạch nhật diệu tử vi,
Tam công vận quyền hành.
Thiên địa giai đắc nhất,
Đạm nhiên tứ hải thanh.
Tá vấn thử hà vị,
Đáp ngôn Sở trưng binh.
Độ Lô cập ngũ nguyệt,
Tương phó Vân Nam chinh.
Khiếp tốt phi chiến sĩ,
Viêm phương nan viễn hành.
Trường hiệu biệt nghiêm thân,
Nhật nguyệt thảm quang tinh.
Khấp tận kế dĩ huyết,
Tâm tồi lưỡng vô thanh.
Khốn thú đương mãnh hổ,
Cùng ngư nhị bôn kình.
Thiên khứ bất nhất hồi,
Đầu khu khởi toàn sinh.
Như hà vũ cán thích,
Nhất sử Hữu Miêu bình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vũ hịch như sao sa
Thẻ điều binh xuất trận
Hò hét cứu biên cương
Chim đêm kêu tán loạn
Khi vua sáng tôi lành
Tam công nắm quyền hành
Đất trời về một cõi
Bốn biển sống thanh bình
Giữa hè làm gì vậy ?
Rằng: quân Sở trưng binh
Vượt dòng Lô cho kịp
Về Vân Nam viễn chinh
Lính hèn không ra lính
Xứ nóng khổ lộ trình
Gào khóc biệt người thân
Đất trời buồn u ám
Cạn lệ, huyết chan hoà
Ở đi, lòng bi thảm
Thú cùng ngon miệng hổ
Cá quẫy béo nghê kình
Nghìn người khôn sống một
Khó toàn vẹn sinh linh
Ước sao múa can thích
Khiến Hữu Miêu cúi mình!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thư quân sự nhiều như sao chuyển
Lệnh hành quân sai khiến nhiều thành
Biên thuỳ cần gấp cứu binh
Ban đêm chim sợ kêu inh từng đàn
Vua đang như ánh dương toả sáng
Quần thần điều thoả đáng phần mình
Đất trời một mối phồn vinh
Nơi nơi no ấm, thanh bình tươi vui
Nay xin hỏi các người sao thế?
Lệnh trưng binh đất Sở phải làm
Sông Lô kíp vượt tháng năm
Để mà chi viện Vân Nam đang cầu
Lính hèn nhát giống đâu chiến sĩ
Rất khó ra nóng xứ đường xa
Kêu gào từ biệt mẹ cha
Trăng trời cũng thảm chiếu ra ánh sầu
Khóc hết nước máu au rịn đỏ
Tan nát lòng đôi ngả nghẹn lời
Thú rừng trước cọp tàn đời
Kình ngư rượt đuổi cá bơi được nào
Ngàn người đi một sao trở lại
Mang thân ra biên ải khó toàn
Phải chi gõ búa múa tràn
Người xưa bình định dễ dàng tộc Miêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời