陌上贈美人

駿馬驕行踏落花,
垂鞭直拂五雲車。
美人一笑褰珠箔,
遙指紅樓是妾家。

 

Mạch thượng tặng mỹ nhân

Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa,
Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa.
Mỹ nhân nhất tiếu khiên châu bạc,
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.

 

Dịch nghĩa

Tuấn mã kiêu hùng đi giẫm trên những đoá hoa rụng
Buông roi xuống đánh một cái vào chiếc xe ngũ vân
Người đẹp mỉm cười, vén rèm châu lên
Chỉ tay về phía xa, nói lầu hồng đấy là nhà thiếp


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nghênh ngang ngựa giẫm hoa rơi,
Buông roi, chạm phải xe hoa năm màu.
Mỹ nhân cười hé rèm châu,
Chỉ xa: nhà thiếp là lầu hồng kia.

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên đường hoa rụng, ngựa nghênh ngang,
Buông roi khẻ chạm cỗ xe sang.
Vén sáo cười tươi, người đẹp trỏ:
Lầu hồng nhà thiếp cuối thôn trang.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Vó ngựa giày lên những cánh hoa
Đầu roi lướt chạm cỗ xe ngà
Vén rèm người đẹp cười tươi trỏ
Nhà thiếp lầu hồng cách phía xa

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Ngựa tốt vó hăng giày đạp hoa
Ra roi áp tới ngũ vân xa
Giai nhân cười vén rèm xe, chỉ;
Gác sắc sơn hồng nhà chẳng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tuấn mã vênh vang đạp hoa bay,
Roi buông xe ngũ sắc màu mây.
Mỹ nhân cười vén rèm châu chỉ,
Nhà thiếp lầu hồng ở phía đây!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nghênh ngang tuấn mã đạp tàn hoa,
Năm sắc xe mây, roi lướt qua.
Người đẹp vén rèm cười một tiếng,
Lầu hồng tay chỉ, ấy nhà ta.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Nghênh ngang ngựa giẫm hoa rơi,
Xe mây năm sắc một roi phất liền.
Miệng hoa chúm chím bên rèm,
Lầu hồng phía trước nhà em đó chàng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngựa giỏi vó tung dẫm nát hoa,
Phất roi rượt đuổi ngũ vân xa!
Vén rèm, người đẹp cười tươi tắn,
Tay chỉ lầu hồng: đấy chốn nhà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Nghêng ngang ngồi ngựa du xuân,
Ngọn roi phe phẩy lướt gần xe hoa.
Mỹ nhân vén sáo cười xoà,
Hồng lâu kia đó là nhà thiếp đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kiêu hãnh dày hoa, giống ngựa nòi,
Xe năm mây nhẹ hẩy cành roi.
Vén rèm tay chỏ nàng cười bảo:
Nhà thiếp lầu son ở đấy rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối