陌上贈美人

駿馬驕行踏落花,
垂鞭直拂五雲車。
美人一笑褰珠箔,
遙指紅樓是妾家。

 

Mạch thượng tặng mỹ nhân

Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa,
Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa.
Mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc,
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.

 

Dịch nghĩa

Tuấn mã kiêu hùng đi giẫm trên những đoá hoa rụng
Buông roi xuống đánh một cái vào chiếc xe ngũ vân
Người đẹp mỉm cười, vén rèm châu lên
Chỉ tay về phía xa, nói lầu hồng đấy là nhà thiếp


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nghênh ngang tuấn mã đạp hoa,
Vung roi quất ngựa, lại va xe người.
Vén rèm, người đẹp mỉm cười,
Chỉ tay: nhà thiếp là nơi lầu hồng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa kiêu chạy trên hoa dẫm đạp
Ta vung roi lỡ quất xe người
Vén rèm người đẹp mỉm cười
Chỉ lầu hồng bảo nhà nơi xa kìa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa nòi dẫm lối hoa rơi
Xe mây năm sắc phẩy roi nhẹ nhàng
Rèm châu người đẹp khẻ khàng
Xa xa lầu ngọc nhà em đó người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hoa rơi dưới gót ngựa hay
Vun roi đến sát xe mây năm màu
Mỹ nhân cười vén rèm châu
Chỉ nhà em mái hồng lâu cuối đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Vó ngựa giẫm bừa lên xác hoa
Ngũ vân roi chạm vụt tay ra
Vén rèm mỹ nữ cười tay chỉ
Nhà thiếp hồng lầu kia chốn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuấn mã kiêu hùng hoa giẫm rơi,
Xe mây năm sắc đánh buông roi.
Mỹ nhân cười mỉm, rèm châu vén,
Nàng chỉ lầu hồng xa tắp khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghêng ngang ngựa giẫm hoa rơi,
Xe mây ngũ sắc vừa rời bước đi,
Mỹ nhân rèm vén mỉm chi,
Lầu hồng nhà thiếp ở thì đàng kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]