Em là giai nhân
Ta là thi sĩ
Gặp em một lần
Mà nhớ chung thân

Nếu ta ở gần
Chung nhau một lối
Dễ ngàn bài thơ
Viết xong một tối

Vì em là thần
Phải không giai nhân?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]