24.50
58 bài thơ
Tạo ngày 04/04/2009 07:21 bởi Vanachi, đã sửa 7 lần, lần cuối ngày 04/06/2010 01:06 bởi karizebato
Tập thơ Ngày xưa người tình (NXB Văn Chương, Sài Gòn, 1974).

Các bài ở đây dẫn theo sách do NXB Văn nghệ liên kết nhà sách Cảo Thơm tái bản, in 1.000 cuốn, khổ 12,5x20,5cm tại Công ty in Fahasa, QĐXB số 296/QĐ.in.XBVN, in xong và nộp lưu chiểu tháng 10-2006.