01/12/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạch thượng tặng mỹ nhân
陌上贈美人

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 13:35

 

Nguyên tác

駿馬驕行踏落花,
垂鞭直拂五雲車。
美人一笑褰珠箔,
遙指紅樓是妾家。

Phiên âm

Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa,
Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa[1].
Mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc,
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.

Dịch nghĩa

Tuấn mã kiêu hùng đi giẫm trên những đoá hoa rụng
Buông roi xuống đánh một cái vào chiếc xe ngũ vân
Người đẹp mỉm cười, vén rèm châu lên
Chỉ tay về phía xa, nói lầu hồng đấy là nhà thiếp

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tuấn mã vênh vang đạp hoa bay,
Roi buông xe ngũ sắc màu mây.
Mỹ nhân cười vén rèm châu chỉ,
Nhà thiếp lầu hồng ở phía đây!
[1] Xe màu mây năm sắc của Tây Vương Mẫu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Mạch thượng tặng mỹ nhân