24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2008 23:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2008 00:53

古風其十五(燕昭延郭隗)

燕昭延郭隗,
遂筑黃金臺。
劇辛方趙至,
鄒衍復齊來。
奈何青雲士,
棄我如塵埃。
珠玉買歌笑,
糟糠養賢才。
方知黃鵠舉,
千里獨徘徊。

 

Cổ phong kỳ 15 (Yên Chiêu diên Quách Ngỗi)

Yên Chiêu diên Quách Ngỗi,
Toại trúc hoàng kim đài.
Kịch Tân phương Triệu chí,
Trâu Diễn phục Tề lai.
Nại hà thanh vân sĩ,
Khí ngã như trần ai.
Châu ngọc mãi ca tiếu,
Tao khang dưỡng hiền tài.
Phương tri “Hoàng hộc cử”,
Thiên lý độc bồi hồi.

 

Dịch nghĩa

Yên Chiêu Vương mời Quách Ngỗi giúp việc nước,
Nên xây đài bằng vàng.
Được Kịch Tân từ nước Triệu qua,
Và Sô Diễn từ nước Tề tới.
Đường Huyền Tông chỉ dùng bọn tầm thường,
Coi ta như cát bụi.
Tiền bạc chỉ dùng để mua tiếng cười câu hát,
Còn đãi hiền tài rất bần tiện.
Cũng biết đến điển “Hoàng hộc cử”,
Nhưng trước tiền đồ ngàn dặm chẳng biết đi đâu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Yên Chiêu vời Quách Ngỗi
Sai người đắp đền vàng
Kịch Tân từ Triệu đến
Trâu Diễn ở Tề sang
Cớ sao kẻ cao sĩ
Vứt bỏ như rác đường
Châu ngọc mua cười hát
Tấm cám nuôi hiền lương
Hạc vàng khi cất cánh
Bay bổng khắp muôn phương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Yên Chiêu vương mời Quách Ngỗi
Bèn cho xây sẵn đài vàng
Kịch Tân từ nước Triệu sang
Sô Diễn từ bên Tề tới.
Bầy tôi đường mây lớn lối
vất ta như cát bụi đường.
Ngọc mua cười hát họ Dương
Bần tiện đãi hiền lắm nỗi
Không theo điển tích hộc vàng
Dặm ngàn lẻ loi đâu tới.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua nước Yên chiêu hiền Quách Ngỗi
Hoàng kim đài rất đỗi xây cao
Kịch Tân nước Triệu cũng vào
Nước Tề Sô Diễn cũng trao hết tài
Còn nơi đây toàn xài nịnh bợ
Coi ta như hạt bụi trong đời
Bạc vàng mua hát mua cười
Chiêu hiền đãi sĩ than ôi rất tồi
“Hoàng hộc cử” cũng biết rồi
Tiền đồ ngàn dặm biết nơi nào về!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời