04/10/2022 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 15 (Yên Chiêu diên Quách Ngỗi)
古風其十五(燕昭延郭隗)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 23:20

 

Nguyên tác

燕昭延郭隗,
遂筑黃金臺。
劇辛方趙至,
鄒衍復齊來。
奈何青雲士,
棄我如塵埃。
珠玉買歌笑,
糟糠養賢才。
方知黃鵠舉,
千里獨徘徊。

Phiên âm

Yên Chiêu diên Quách Ngỗi,
Toại trúc hoàng kim đài.
Kịch Tân phương Triệu chí,
Trâu Diễn phục Tề lai.
Nại hà thanh vân sĩ,
Khí ngã như trần ai.
Châu ngọc mãi ca tiếu,
Tao khang dưỡng hiền tài.
Phương tri “Hoàng hộc cử[1]”,
Thiên lý độc bồi hồi.

Dịch nghĩa

Yên Chiêu Vương mời Quách Ngỗi giúp việc nước,
Nên xây đài bằng vàng.
Được Kịch Tân từ nước Triệu qua,
Và Sô Diễn từ nước Tề tới.
Đường Huyền Tông chỉ dùng bọn tầm thường,
Coi ta như cát bụi.
Tiền bạc chỉ dùng để mua tiếng cười câu hát,
Còn đãi hiền tài rất bần tiện.
Cũng biết đến điển “Hoàng hộc cử”,
Nhưng trước tiền đồ ngàn dặm chẳng biết đi đâu.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Yên Chiêu vời Quách Ngỗi
Sai người đắp đền vàng
Kịch Tân từ Triệu đến
Trâu Diễn ở Tề sang
Cớ sao kẻ cao sĩ
Vứt bỏ như rác đường
Châu ngọc mua cười hát
Tấm cám nuôi hiền lương
Hạc vàng khi cất cánh
Bay bổng khắp muôn phương
[1] Điền Nhiêu là người có tài ở nước Lỗ nhưng không được vua Lỗ trọng dụng. Ông nói ta ở nước Lỗ như con gà, nhưng bay sang nước khác ta là chim hộc vàng. Quả nhiên ông sang nước Yên, được vua Yên phong tướng, giúp nước này thái bình thịnh trị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 15 (Yên Chiêu diên Quách Ngỗi)