44.25
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 13:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2007 13:45

江上吟

木蘭之枻沙棠舟,
玉簫金管坐兩頭;
美酒樽中置千斛,
載妓隨波任去留。
仙人有待乘黃鶴,
海客無心隨白鷗。
屈平詞賦懸日月,
楚王臺榭空山丘。
興酣落筆搖五嶽,
詩成笑傲凌滄洲。
功名富貴若長在,
漢水亦應西北流。

 

Giang thượng ngâm

Mộc lan chi duệ sa đường châu,
Ngọc tiêu kim quản toạ lưỡng đầu.
Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc,
Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.
Tiên nhân hữu đãi thừa hoàng hạc,
Hải khách vô tâm tuỳ bạch âu.
Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt,
Sở vương đài tạ không sơn khâu.
Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc,
Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu.
Công danh phú quý nhược trường tại,
Hán thuỷ diệc ưng tây bắc lưu.

 

Dịch nghĩa

Con thuyền bằng gổ sa đường, lái bằng gỗ mộc lan,
Có tiêu ngọc sáo vàng ở hai đầu.
Với ngàn hộc rượu ngon đặt bên trên,
Thuyền chở kỹ nữ, theo sóng tự do trôi đi.
Xưa kia có vị tiên chờ cưỡi hạc vàng bay đi,
Lại có người khách biển vô tâm theo chim âu trắng.
Thơ phú của Khuất Nguyên lưu truyền soi sáng cùng mặt trăng, mặt trời,
Còn lâu đài của vua Sở ngày nay chỉ còn là núi gò.
Khi cảm hứng sau sưa, hạ ngọn bút làm rung chuyển năm ngọn núi lớn;
Lúc thơ làm xong, tiếng cười cợt, ngạo nghễ vượt qua bãi xanh.
Nếu như công danh, phú quí mà còn tồn tại lâu dài,
Thì dòng sông Hán Thuỷ hẳn phải chạy lên phía Tây bắc.


(Năm 734)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chèo lan, thuyền gỗ sa đường,
Hai đầu, sáo ngọc, tiêu vàng giúp vui.
Ngàn bình rượu đã sẵn rồi,
Chở theo kỹ nữ, mặc trôi con thuyền.
Có người cỡi hạc lên tiên;
Vô tâm, khách biển theo chim quên dời.
Khuất Bình văn rực gương trời,
Lâu đài vua Sở chôn vùi cổ khâu.
Hứng say, bút chuyển núi cao;
Thơ xong, cười cợt rạt rào bãi sông.
Giàu sang còn mãi không cùng,
Thì sông Hán hẳn ngược dòng mà trôi.

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Thuyền gỗ sa đường, lái mộc lan
Hai đầu sáo ngọc hoạ tiêu vàng
Nghìn bình rượu quí trên thuyền sẵn
Theo sóng ca nhi chở mấy nàng.
Cỡi hạc người xưa khuất đã lâu
Quên đời khách biển dõi chim âu
Khuất Bình từ phú đời lưu lại
Vua Sở lâu đài đống cỏ khâu.
Bút hứng khi say chuyển núi non
Tiếng thơ ngạo nghễ vượt bên cồn
Công danh phú quí như còn mãi
Hán Thuỷ sông kia chẩy ngược dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chèo lan, thuyền gỗ sa đường,
Tiêu vàng, sáo ngọc du dương hai đầu.
Rượu ngon nghìn chén trong bầu,
Mang theo kỹ nữ trôi đâu tha hồ.
Xưa tiên cưỡi hạc lên cao.
Vô tâm, khách bể nhập vào đàn âu.
Văn Khuất Nguyên rạng trời cao,
Sở cung vùi lấp trải bao điêu tàn.
Cơn say, thơ chuyển non ngàn,
Thơ xong cười ngạo vang lừng Thương Châu.
Công danh mà cứ dài lâu,
Thì sông Hán nọ chãy lùi về tây.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Thuyền lan chèo quế buông trôi
Kèn vàng sáo ngọc để đôi đầu thuyền.
Rượu ngon be đựng hàng nghìn
Năm ba gái đẹp theo liền trong khoang.
Người tiên chờ cưỡi lạc vàng
Vô tư du khách theo đàn bạch âu.
Cung đền vua Sở còn đâu?
Văn chương họ Khuất khoe màu nhật, tinh.
Rượu say múa bút thơ thành
Rung non chuyển bể ngông nghênh cợt cười.
Giàu sang ví được lâu dài
Hoạ chăng sông Hán chảy lùi lên non!

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chèo lan, thuyền gỗ sa đường,
Sáo vàng tiêu ngọc khoa trương hai đầu.
Rượu ngon, nghìn hộc sẵn bầu,
Mặc cho sóng dạt, ca hầu kề bên.
Hạc vàng còn đợi người tiên,
Vô tâm, chim biển khách thuyền vờn theo.
Trời trăng, từ Khuất còn treo,
Lâu đài vua Sở gò đèo giờ đây.
Bút vung Ngũ Nhạc chuyển lay,
Thương Châu tiếng động, vui vầy thơ xong.
Tài danh ví mãi còn trông,
Hán giang, tây bắc ngược dòng từ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chèo lan thuyền ván sa đường
Hai đầu đàn địch mấy hàng lô nhô
Rượu ngon ngàn hộc trong vò
Mái bồng đủng đỉnh mấy cô ả đào
Tiên kia hoàng hạc đợi lâu
Thảnh thơi hải khách chim âu rong dài
Khuất Bình từ phú đời đời
Lâu đài vua Sở núi đồi ai hay
Bút lay ngũ nhạc rượu say
Thơ xong cười nhạo ở ngoài Thương Châu
Công danh phú quý dài lâu
Thì đà sông Hán chảy dào về tây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thuyền sa đường, lái mộc lan,
Sáo vàng, tiêu ngọc trỗi vang hai đầu.
Rượu ngon nghìn hộc trong bầu,
Chở con hát, sóng trôi đâu chẳng màng.
Người tiên chờ cưỡi hạc vàng,
Chim âu, khách biển mơ màng đi theo.
Khuất Bình, từ phú trăng treo,
Lâu đài vua Sở, vùi theo núi đồi.
Bút vung, Ngũ Nhạc lay rồi,
Thương Châu, thơ viết, tiếng cười dội vang.
Nếu bền danh tiếng, giầu sang,
Hán Giang, tây bắc giờ đang chảy đều...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền sa đường, gỗ mộc lan tay lái
Hai đầu thuyền nào tiêu ngọc sáo vàng
Rượu thơm ngon cả ngàn hộc cao sang
Chở kỹ nữ phiêu du trên sóng bạc
Người tu tiên đang đợi chờ cưỡi hạc
Khách vô tâm làm bạn với hải âu
Văn Khuất Bình còn mãi với trăng sao
Cung điện Sở nay chỉ là gò đống
Hứng lúc say, bút sa, non chuyển động
Thơ thành rồi, cười ngạo mạn thương châu
Nếu công danh, phú quý cứ dài lâu
Sông Hán Thuỷ hẳn chảy về tây bắc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền gỗ sa đường, lái ngọc lan
Hai đầu xếp sáo ngọc tiêu vàng
Rượu ngon chứa sẵn trên ngàn hộc
Gái hát theo chơi mặc sóng tràn
Người xưa cưỡi hạc đợi nơi đâu
Khách bể mơ màng dõi bóng dâu
Thơ phú Khuất Bình trời đất tỏ
Lâu đài vua Sở hoá nương dâu
Hứng vẫy bút lên rung Ngũ Nhạc
Thương Châu sang sảng tiếng thơ ngâm
Công danh phú quý như còn mãi
Sông Hán về tây đã ngược dòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chèo lan thuyền gỗ sa đường
Sáo vàng tiêu ngọc du dương hai đầu
Trong khoang rượu quý ngàn bầu
Tới lui trên sóng ả đào mấy cô
Hạc vàng tiên mãi mong chờ
Khách trên biển dõi trắng bờ hải âu
Khuất Nguyên lời động trăng sao
Lâu đài vua Sở chìm sâu núi đồi
Bút lay Ngũ Nhạc say rồi
Thơ xong cười nhạo đất trời Thương Châu
Công danh phú quý giữ lâu
Thì dòng Hán Thuỷ quay đầu về Tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối