04/10/2022 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng ngâm
江上吟

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 13:29

 

Nguyên tác

木蘭之枻沙棠舟,
玉簫金管坐兩頭;
美酒樽中置千斛,
載妓隨波任去留。
仙人有待乘黃鶴,
海客無心隨白鷗。
屈平詞賦懸日月,
楚王臺榭空山丘。
興酣落筆搖五嶽,
詩成笑傲凌滄洲。
功名富貴若長在,
漢水亦應西北流。

Phiên âm

Mộc lan chi duệ sa đường châu,
Ngọc tiêu kim quản toạ lưỡng đầu.
Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc,
Tái kỹ tuỳ ba nhiệm khứ lưu.
Tiên nhân hữu đãi thừa hoàng hạc[1],
Hải khách vô tâm tuỳ bạch âu.
Khuất Bình[2] từ phú huyền nhật nguyệt,
Sở vương đài tạ không sơn khâu.
Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc[3],
Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu.
Công danh phú quý nhược trường tại,
Hán thuỷ[4] diệc ưng tây bắc lưu.

Dịch nghĩa

Con thuyền bằng gổ sa đường, lái bằng gỗ mộc lan,
Có tiêu ngọc sáo vàng ở hai đầu.
Với ngàn hộc rượu ngon đặt bên trên,
Thuyền chở kỹ nữ, theo sóng tự do trôi đi.
Xưa kia có vị tiên chờ cưỡi hạc vàng bay đi,
Lại có người khách biển vô tâm theo chim âu trắng.
Thơ phú của Khuất Nguyên lưu truyền soi sáng cùng mặt trăng, mặt trời,
Còn lâu đài của vua Sở ngày nay chỉ còn là núi gò.
Khi cảm hứng sau sưa, hạ ngọn bút làm rung chuyển năm ngọn núi lớn;
Lúc thơ làm xong, tiếng cười cợt, ngạo nghễ vượt qua bãi xanh.
Nếu như công danh, phú quí mà còn tồn tại lâu dài,
Thì dòng sông Hán Thuỷ hẳn phải chạy lên phía Tây bắc.

Bản dịch của Trần Trọng San

Chèo lan, thuyền gỗ sa đường,
Hai đầu, sáo ngọc, tiêu vàng giúp vui.
Ngàn bình rượu đã sẵn rồi,
Chở theo kỹ nữ, mặc trôi con thuyền.
Có người cỡi hạc lên tiên;
Vô tâm, khách biển theo chim quên dời.
Khuất Bình văn rực gương trời,
Lâu đài vua Sở chôn vùi cổ khâu.
Hứng say, bút chuyển núi cao;
Thơ xong, cười cợt rạt rào bãi sông.
Giàu sang còn mãi không cùng,
Thì sông Hán hẳn ngược dòng mà trôi.
(Năm 734)

[1] Tương truyền tiên nhân Tử An cưỡi hạc qua chơi ghềnh đá Hoàng Hộc ở huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, về sau có lầu Hoàng Hạc ở đây.
[2] Tức Khuất Nguyên, người nước Sở, thời Chiến quốc, là tác giả bài phú Ly tao.
[3] Năm núi lớn: Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Tung Sơn.
[4] Tên sông, phát nguyên tại tỉnh Thiểm Tây, chảy vào sông Trường Giang ở tỉnh Hoài Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Giang thượng ngâm