Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hảo liễu vào 06/07/2016 16:11

永王東巡歌其四

龍盤虎踞帝王州,
帝子金陵訪故丘。
春風試暖昭陽殿,
明月還過鳷鵲樓。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 04

Long bàn hổ cứ đế vương châu,
Đế tử Kim Lăng phỏng cố khâu.
Xuân phong thí noãn Chiêu Dương điện,
Minh nguyệt hoàn qua Chi Thước lâu.

 

Dịch nghĩa

Rồng chầu hổ phục ở châu của bậc đế vương,
Vĩnh vương ở Kim Lăng đến tận thành cũ xem.
Gió xuân đua nhau làm ấm điện Chiêu Dương
Ánh trăng sáng xoay vần soi quá lầu Chi Thước.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất đế vương rồng chầu hổ phục
Con của vua dừng bước Kim Lăng
Gió xuân thổi ấm Chiêu Dương
Lầu cao Chi Thước ánh trăng soi vào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hổ phục rồng chầu đất đế vương
Con vua thành cũ đến Kim Lăng
Gió xuân thổi ấm Chiêu Dương điện
Chi Thước lầu cao rạng ánh trăng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời