15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2007 14:15

思邊

去年何時君別妾,
南園綠草飛蝴蝶。
今歲何時妾憶君,
西山白雪暗秦雲。
玉關去此三千里,
欲寄音書那可聞。

 

Tư biên

Khứ niên hà thời quân biệt thiếp
Nam viên lục thảo phi hồ điệp
Kim tuế hà thời thiếp ức quân
Tây sơn bạch tuyết ám Tần vân
Ngọc quan khứ thử tam thiên lý
Dục ký âm thư na khả văn ?

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái vào lúc này, chàng và thiếp ly biệt
Bên vườn nam, bướm bay vờn cỏ xanh biếc
Năm nay vào lúc chia biệt ấy, thiếp nhớ tới chàng
Núi phía tây, tuyết trắng che kín, xám mây Tần
Ngọc quan nơi chàng đến cách xa ba ngàn dặm
Muốn gởi lá thư, không biết chàng có nhận được chăng ?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Minh

Năm ngoái: thời gian chảy đôi ngả
Một ngả ngập ngừng cỏ biếc xanh
Một ngả đi hoài khôn tới ranh
Núi tây tuyết trắng - mây Tần xám
Ngọc quan khắc khoải muốn cầm bút
Ngại chi: vung tay viết cao xanh?

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mùa năm ngoái chàng từ biệt thiếp,
Mùa bướm bay cỏ biếc vườn nam.
Năm nay mùa thiếp nhớ chàng,
Mịt mờ tuyết lẫn mây tần núi tây.
Ngọc quan cách chốn này ngàn dặm,
Muốn đưa tin, tin chẳng tới chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Năm ngoái ngày nào chàng biệt thiếp
Vườn nam xanh cỏ bướm đua bay
Năm nay ngày nào thiếp nhớ chàng
Núi tây tuyết trắng lấp mây ngàn
Cửa quan một biệt ba ngàn dặm
Muốn gửi thư đi vắng bặt tăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Năm ngoái giờ này ta biệt ly,
Vườn nam bướm lượn, cỏ xanh rì.
Năm nay thiếp nhớ chàng khi biệt,
Ba ngàn dặm cách Ngọc Quan đi.
Núi Tây tuyết trắng, mây Tần xám,
Thư gửi, biết chàng nhận được chi?

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Năm ngoái lúc này ta chia tay
Vườn Nam cỏ biếc bướm bay đầy
Năm này thiếp nhớ chàng khi ấy
Núi Tây tuyết trắng xám Tần mây
Ngọc quan kia cách ba ngàn dặm,
Viết thư chàng có nhận được chăng?

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nỗi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
Cùng nỗi sầu bay đâu hư không!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Năm ngoái mùa nao chàng biệt thiếp,
Vườn nam bướm lượn cỏ xanh tiệp.
Năm nay nào lúc thiếp mong chồng,
Tây lĩnh mây Tần tuyết rắc bông.
Ngọc Quan cách những ba ngàn dặm,
Muốn gửi thư chàng, thư tới không ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Biệt thiếp mùa nầy năm ngoái đây
Vườn nam cỏ biếc bướm bay bay.
Năm nay mùa nhớ, nhớ chàng quá
Tuyết trắng mây Tần khuất núi Tây !
Ngọc quan cách trở ba nghìn dặm
Muốn gửi tin nhà, chàng có hay?!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khi chàng biệt thiếp năm qua,
Vườn nam cỏ biếc, bướm hoa nhịp nhàng.
Năm nay khi thiếp nhớ chàng,
Tây Sơn tuyết trắng, mờ giăng mây Tần.
Ngọc Quan nghìn dặm, đâu gần!
Gửi thư, chẳng biết có lần được xem?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mùa nào năm trước xa em
Cỏ xanh mơn mởn vườn nam bướm vờn
Năm nay mùa ấy nhớ chàng
Non Tây tuyết trắng mây Tần mờ xa
Gởi thư biết đến chăng là
Ngọc Quan nghìn dặm đường xa muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái lúc chàng rời xa thiếp
Nơi vườn nam cỏ biếc bướm bay
Nhớ chàng xa vắng năm nay
Mây Tần u ám, tuyết đầy núi tây
Ba ngàn dặm, ải cách đây
Gửi thư chẳng biết có ngày nhận không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối