Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 27/10/2012 14:55

上皇西巡南京歌其四

誰道君王行路難,
六龍西幸萬人歡。
地轉錦江成渭水,
天回玉壘作長安。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04

Thuỳ đạo quân vương hành lộ nan,
Lục long tây hạnh vạn nhân hoan.
Địa chuyển Cẩm giang thành Vị thuỷ,
Thiên hồi Ngọc luỹ tác Trường An.

 

Dịch nghĩa

Ai nói với nhà vua đường đi (vào Thục) khó
Sáu con long mã (chở vua) vào Tây đem niềm may mắn, vạn người vui mừng.
Đất chuyển sông Cẩm giang thành sông Vị thuỷ
Trời xoay Ngọc lũy nhìn giống Trường An.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Ai tâu với vua đường gian nan?
Sáu ngựa vào tây, người đón chen.
Đất chuyển Cẩm Giang thành Vị Thuỷ,
Trời xoay Ngọc Luỹ biến Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Vua đi, ai dám bảo gian nan,
Vào Thục, dân mừng đón thánh nhan.
Đất chuyển Cẩm Giang thành Vị Thuỷ,
Trời xoay Ngọc Luỹ hoá Tràng An.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đừng bảo vua đi đường khó nhọc,
Xe rồng đến Thục, thảy tôn vinh.
Cẩm Giang đất chuyển thành sông Vị,
Ngọc Luỹ trời làm hoá đế kinh!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường vua ,ai nói lắm gian nan
Vào Thục muôn dân đón thánh hoàng
Đất chuyển Cẩm Giang thành Vị Thuỷ
Trời xoay Ngọc Luỹ hoá Trường An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng có bảo hành trình gian khổ
Xe sáu rồng ai cũng hân hoan
Cẩm giang đất chuyển Vị giang
Trời làm Ngọc Luỹ Trường An biến thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tâu vua ai báo đường gian nan,
Vào Thục dân mừng đón thánh nhan.
Đất chuyển Cẩm giang thành Vị thuỷ,
Trời xoay Ngọc luỹ giống Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời