Núi Ngũ Tùng ngủ nhờ tối nọ
Thôn lặng yên chẳng có gì vui
Nhà nông vất vả suốt đời
Trẻ con giã gạo rã rời đêm thu
Cơm gạo ngon cụ quỳ đưa tới
Dưới ánh trăng sáng chói mâm cơm
Thẹn thầm Phiếu Mẫu ban ơn
Ba lần từ tạ, khôn cầm lấy ăn.