春日歸山寄孟浩然

朱紱遺塵境,
青山謁梵筵。
金繩開覺路,
寶筏度迷川。
嶺樹攢飛栱,
巖花覆谷泉。
塔形標海月,
樓勢出江煙。
香氣三天下,
鐘聲萬壑連。
荷秋珠已滿,
松密蓋初圓。
鳥聚疑聞法,
龍參若護禪。
愧非流水韻,
叨入伯牙弦。

 

Xuân nhật quy sơn ký Mạnh Hạo Nhiên

Chu phất di trần cảnh,
Thanh sơn yết Phạn diên.
Kim thằng khai giác lộ,
Bảo phiệt độ mê xuyên.
Lĩnh thụ toàn phi củng,
Nham hoa phúc cốc tuyền.
Tháp hình tiêu hải nguyệt,
Lâu thế xuất giang yên.
Hương khí tam thiên hạ,
Chung thanh vạn hác liên.
Hà thu châu dĩ mãn,
Tùng mật cái sơ viên.
Điểu tụ nghi văn pháp,
Long tham nhược hộ thiền.
Quý phi lưu thuỷ vận,
Thao nhập Bá Nha huyền.

 

Dịch nghĩa

Dây thao đỏ bỏ lại cõi trần,
Lên núi xanh ngồi chiếu thiền môn.
Dây thừng vàng mở ra đường giác ngộ,
Là cái bè quý giúp qua bờ kia sông mê.
Cây trên núi gom lại thành chiếc bè bay,
Hoa núi phủ kín khe suối.
Ngọn tháp in trên trăng biển,
Gác chùa cao vượt khói sông.
Hương thơm toả khắp ba cõi trời,
Tiếng chuông ngân xa qua vạn hang hốc.
Nước đọng đầy trên lá sen thu như những hạt châu,
Thông nhiều vươn lên từ khu vườn mới bắt đầu.
Chim tụ lại ngờ rằng để nghe thuyết pháp,
Rồng cũng tham dự như để bảo vệ thiền sinh.
Thẹn vì không có vần lưu loát,
Khi lạm phổ cung đàn của Bá Nha.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thao đỏ gởi trần thế thảnh thơi,
Non xanh yết cửa thiền xa vời.
Thừng vàng mở nẻo khai tâm giác,
Bè quý vượt sông mê sóng nhồi.
Cây núi kết thành bè mộc bay,
Hoa non phủ kín suối khe đầy.
Gác chùa cao vượt khói sông toả,
Trăng biển mờ in ngọn tháp lơi.
Ba cõi trời hương thơm bát ngát,
Vạn hang hốc khánh vọng xa khơi.
Lá sen thu, hạt châu xao xuyến,
Vườn mới non, thông bách vượt dày.
Chim tụ, tựa nghe thuyết pháp là?
Rồng chầu, như giúp sức thiền gia.
Thẹn vì không có vần lưu loát,
Khi lạm phổ cung đàn Bá Nha.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây thao đỏ cõi trần bỏ lại
Lên núi xanh ngồi chiếu thiền môn
Mở đường giác ngộ dây thừng
Là bè quý giúp qua sông mê mờ

Cây trên núi làm bè gom lại
Hoa rừng bên khe suối phủ đầy
Tháp in trăng biển hình gầy
Gác chùa cao vượt khói mây sông dài

Hương thơm toả cõi trời rộng khắp
Tiếng chuông ngân vạn hốc vang xa
Nước trong sen tựa châu sa
Thông vươn thưa thớt từ khu vườn chè

Chim tụ lại ngờ nghe thuyết pháp
Rồng dự phần hộ các thiền gia
Thẹn không lưu loát vần ca
Khi đang lạm phổ Bá Nha cung đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dây thao đỏ bỏ cõi trần,
Núi xanh lên đó ngồi gần thiền môn.
Thừng vàng mở giác ngộ luôn,
Là bè quý giúp qua cuồng mê sông.
Gom cây núi thành bè bồng,
Hoa non phủ kín khe lồng suối mây.
In trăng ngọn tháp biển đầy,
Gác chùa cao vượt khói mây sông trời.
Hương thơm toả khắp cõi trời,
Tiếng chuông ngân khắp xa khơi hang cùng.
Hạt châu sen nước thu trong,
Khu vườn mới bắt đầu thông vươn nhiều.
Chim nghe thuyết pháp tụ về,
Rồng cùng tham dự để kề thiền sinh.
Thẹn không lưu loát vần kinh,
Lạm đem phổ nhạc đàn tình Bá Nha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời