08/12/2022 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật quy sơn ký Mạnh Hạo Nhiên
春日歸山寄孟浩然

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/09/2015 11:00

 

Nguyên tác

朱紱遺塵境,
青山謁梵筵。
金繩開覺路,
寶筏度迷川。
嶺樹攢飛栱,
巖花覆谷泉。
塔形標海月,
樓勢出江煙。
香氣三天下,
鐘聲萬壑連。
荷秋珠已滿,
松密蓋初圓。
鳥聚疑聞法,
龍參若護禪。
愧非流水韻,
叨入伯牙弦。

Phiên âm

Chu phất[1] di trần cảnh,
Thanh sơn yết Phạn diên.
Kim thằng[2] khai giác lộ,
Bảo phiệt độ mê xuyên.
Lĩnh thụ toàn phi củng,
Nham hoa phúc cốc tuyền.
Tháp hình tiêu hải nguyệt,
Lâu thế xuất giang yên.
Hương khí tam thiên[3] hạ,
Chung thanh vạn hác liên.
Hà thu châu dĩ mãn,
Tùng mật cái sơ viên.
Điểu tụ nghi văn pháp,
Long tham nhược hộ thiền.
Quý phi lưu thuỷ vận,
Thao nhập Bá Nha[4] huyền.

Dịch nghĩa

Dây thao đỏ bỏ lại cõi trần,
Lên núi xanh ngồi chiếu thiền môn.
Dây thừng vàng mở ra đường giác ngộ,
Là cái bè quý giúp qua bờ kia sông mê.
Cây trên núi gom lại thành chiếc bè bay,
Hoa núi phủ kín khe suối.
Ngọn tháp in trên trăng biển,
Gác chùa cao vượt khói sông.
Hương thơm toả khắp ba cõi trời,
Tiếng chuông ngân xa qua vạn hang hốc.
Nước đọng đầy trên lá sen thu như những hạt châu,
Thông nhiều vươn lên từ khu vườn mới bắt đầu.
Chim tụ lại ngờ rằng để nghe thuyết pháp,
Rồng cũng tham dự như để bảo vệ thiền sinh.
Thẹn vì không có vần lưu loát,
Khi lạm phổ cung đàn của Bá Nha.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thao đỏ gởi trần thế thảnh thơi,
Non xanh yết cửa thiền xa vời.
Thừng vàng mở nẻo khai tâm giác,
Bè quý vượt sông mê sóng nhồi.
Cây núi kết thành bè mộc bay,
Hoa non phủ kín suối khe đầy.
Gác chùa cao vượt khói sông toả,
Trăng biển mờ in ngọn tháp lơi.
Ba cõi trời hương thơm bát ngát,
Vạn hang hốc khánh vọng xa khơi.
Lá sen thu, hạt châu xao xuyến,
Vườn mới non, thông bách vượt dày.
Chim tụ, tựa nghe thuyết pháp là?
Rồng chầu, như giúp sức thiền gia.
Thẹn vì không có vần lưu loát,
Khi lạm phổ cung đàn Bá Nha.
[1] Dây kết bằng lụa màu đỏ, dùng cho các quan từ nhất phẩm tới tam phẩm đeo ấn bằng vàng. Trong bài mượn ý là con đường làm quan.
[2] Dây kết bằng lụa vàng, dùng để buộc bên ngoài hộp đựng sắc phong của vua ban cho tăng nhân. Trong bài mượn ý chỉ đồ quý giá của tăng nhân trong việc tu hành.
[3] Là ba cõi trời, gồm Ngọc thanh, Thái thanh và Thương thanh.
[4] Người thời Xuân Thu, giỏi chơi đàn, có Chung Tử Kỳ là người sành nghe đàn, đôi bên kết bạn tri âm. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn đi, không gảy nữa. Trong bài Lý Bạch ngụ ý khiêm tốn là bài còn kém, e Mạnh Hạo Nhiên chưa vừa tai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuân nhật quy sơn ký Mạnh Hạo Nhiên