感舊

行卻江南路幾千,
歸來不把一文錢。
鄉人笑我窮寒鬼,
還似襄陽孟浩然。

 

Cảm cựu

Hành khước Giang Nam lộ kỷ thiên,
Quy lai bất bả nhất văn tiền.
Hương nhân tiếu ngã cùng hàn quỷ.
Hoàn tự Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên.

 

Dịch nghĩa

Đi tới Giang Nam xa vài ngàn (dặm)
Trở về (tới quê cũ) mà trong túi không có đến một quan tiền
Dân làng cười bảo ta như quỷ nghèo và lạnh
Tựa như ông Mạnh Hạo Nhiên ở Tương Dương

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trẩy xuống Giang Nam ngàn dặm đường,
Tiền không xu nhỏ, đến cố hương.
Dân làng nhạo ta nghèo như quỷ,
Tựa Mạnh Hạo Nhiên đất Tương Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn dặm đi Nam mấy bữa liền
Về quê túi chẳng một quan tiền
Người làng cười bảo nghèo như quỷ
Sao giống Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi đến Giang Nam non vạn dặm
Trở về quê cũ túi không tiền
Người quê cười nhạo nghèo như quỷ
Chẳng khác Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rời đất Giang Nam dặm mấy ngàn
Tiền về chẳng có lấy một quan
Cười ta người xóm khinh nghèo đói
Lại giống Tương Dương Mạnh Hạo Nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời