永王東巡歌其六

丹陽北固是吳關,
畫出樓臺雲水間。
千岩烽火連滄海,
兩岸旌旗繞碧山。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06

Đan Dương, Bắc Cố thị Ngô quan,
Hoạ xuất lâu đài vân thuỷ gian.
Thiên nham phong hoả liên thương hải,
Lưỡng ngạn tinh kỳ nhiễu bích san.

 

Dịch nghĩa

Đan Dương và Bắc Cố đều là ải có từ đời nhà Ngô,
Lầu cao giữa cảnh mây nước đẹp như bức tranh.
Hàng ngàn đài lửa báo nguy liên tiếp tới bờ biển xanh,
Hai bên sông cờ quân ta chạy quanh co cả trăm ngọn núi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải đời Ngô Đan Dương, Bắc Cố
Thành quách như bức hoạ nước mây
Hoả phong tới biển liền dây
Hai bờ cờ xí tung bay khắp miền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đan Dương Bắc Cố ải Ngô xưa
Cao ngất tầng mây bức hoạ tô
Ngàn núi hoả đài liền biển cả
Bờ sông cờ xí cắm quanh co

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đan Dương Bắc Cố ải đời Ngô,
Mây nước lầu cao tựa hoạ đồ.
Đài lửa báo nguy liên tới biển,
Hai bờ cờ xí chạy quanh co.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời